Bratislava Domáce Regióny Spoločnosť Top

Obyvatelia Bratislavy sa dočkali. Do Dúbravky budú konečne jazdiť električky, no len dočasne

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Bratislavčania majú dôvod na radosť. Po takmer trištvrte roku budú môcť opäť využívať električky do Dúbravky. Modernizáciu Dúbravsko-karloveskej radiály postretlo viacero komplikácií, ktoré celý proces predĺžili. Dúbravčania sa ale môžu tešiť iba dočasne. Už čoskoro je totiž na pláne ďalšia veľká rekonštrukcia, ktorá spôsobí, že električky opäť prestanú jazdiť. 

 

S opravou električkovej trate sa začalo ešte pred letnými prázdninami, konkrétne 22. júna. Počas prvej etapy sa mala do konca septembra opraviť radiála v Karlovke – od zastávky Molecova až po obratisko. Už počas prvých týždňov ale pracovníci firmy, ktorá opravu robila, narazili na problém. Dôvodom bolo nájdenie inžinierskych sietí, ktorých správcovia neboli známi. Tieto problémy sa vyskytli na celom úseku od Jurigovho námestia po obratisko Karlova Ves, pričom museli preprojektovať odvodnenie trate. Inžinierske siete našli aj v inej hĺbke, než v akej ich očakávali. Následne sa rozhodli s modernizáciou prvej etapy počkať a začali s druhou etapou – od obratiska Karlova Ves po zastávku Damborského. Termíny spustenia prvej etapy sa posúvali, až napokon v polovici novembra začali od Molecovej po Borskú premávať električkové linky č. 4 a 9. Do a z Dúbravky stále premávali náhradné autobusy X5. Druhá etapa mala byť dokončená ešte pred Vianocami.

Môže sa stať, že Dúbravčania si zmodernizovanú električkovú trať ani neužijú. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

Tu sa ale objavil ďalší problém – s meniarňou. Tá sa nachádza na Dolných Krčacoch. Problémom je, že pozemky, na ktorej je meniareň postavená, patria súkromným osobám a človek, ktorý ich v spore zastupuje, žiada iné pozemky na výmenu. Pracovníkov Dopravného podniku do budovy nepustili, nemohli tak spustiť jednosmerný prúd potrebný na prevádzku električiek. Malo pritom ísť o človeka blízkeho Marianovi Kočnerovi – podnikateľa Branislava Božeka. Sprvu to vyzeralo tak, že električky do Dúbravky nebudú dlho jazdiť, lebo kým Karlova Ves má náhradné riešenie v podobe menšej meniarne, Dúbravka takúto možnosť nemá. Aj keď súd vydal neodkladné opatrenie, že pracovníkom DPB musí byť prístup do budovy umožnený, nestalo sa tak. Napokon sa im ale do meniarne podarilo dostať, opraviť ju a prúd spustiť.

Električky si dlho neužijú

Električky by tak mali začať jazdiť počas jarných prázdnin, podľa dúbravskej samosprávy sa tak stane 20. alebo 21. februára. Na konečnú zastávku Pri kríži bude zatiaľ premávať iba linka č. 4, návrat linky č. 5, ktorá jazdila na konečnú zastávku v Rači, nie je zatiaľ známy. O jej návrate sa má rozhodnúť po dokončení všetkých etáp modernizácie Dúbravsko-karloveskej radiály. Rovnako ešte nie je dokončená združená zastávka Záluhy (predtým Damborského), ktorá zatiaľ bude slúžiť len ako električková zastávka. V budúcnosti (zatiaľ nevedno kedy) má slúžiť ako zastávka pre električky aj autobusy, samotný podchod na zastávke má byť hotový na prelome mesiacov máj/jún. Podľa magistrátu v súčasnosti nie sú žiadne prekážky, ktoré by zabránili spusteniu električiek do Dúbravky.

Dôvodom meškania má byť meniareň, do ktorej má brániť vstúpiť pracovníkom Dopravného podniku človek blízky Marianovi Kočnerovi. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

Spustenie električkovej trate má ale jeden podstatný háčik. Aj keď si obyvatelia Dúbravky počkali relatívne dlhú dobu, kým im opäť bude dopriate pohodlie električiek, neužijú si ju dlho. Už na 2. mája je totiž naplánovaná ďalšia etapa modernizácie. Ide o najdlhší úsek od Molecovej po tunel, pričom táto oprava by mala pri optimistickom scenári trvať až 130 dní. Počas tejto doby nebudú električky opäť premávať. “Dúbravčania budú opäť jazdiť náhradnou autobusovou dopravou, na X-ku majú prestupovať pod Mostom SNP,” hovorí dúbravská samospráva. Finálny termín dokončenia modernizácie Dúbravsko-karloveskej radiály je 12. september 2020.

Oprava ďalšej radiály

Okrem tejto opravy je na jar tohto roku naplánovaná aj ďalšia rekonštrukcia a modernizácia električkovej trate. Ide o 140 metrov dlhý úsek v Rači od Cintorínu Rača po Záhumenice. Presný termín začatia opravy ešte nie je známy. “Trať by mala byť opravená najneskôr do 30.11.2020. Celková cena za dielo je 2 310 000 € bez DPH. Financovanie zabezpečí hlavné mesto SR Bratislavy a rekonštrukciu zabezpečí spoločnosť TSS GRADE, a. s. na základe zmlúv o dielo, ktoré sú výsledkom verejných obstarávaní a sú zverejnené aj na webe DPB, a. s,” uviedol hovorca magistrátu Peter Bubla. Pôvodne mala oprava začať v novembri minulého roku. Dopravný podnik však nemá dostatok obojsmerných vozidiel, ktoré by dokázali súčasne obslúžiť Karloveskú i Račiansku radiálu. V Bratislave to tak bude ešte veselé.

Mohlo by vás zaujímať