Domáce Kauzy Politika Top

Kiska mastnú pokutu zaplatiť nemusí. Rozhodol o tom Ústavný súd

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA / KOŠICE – Bývalý prezident a zakladateľ strany Za ľudí Andrej Kiska nemusí zaplatiť niekoľko tisícovú pokutu, ktorú mu ešte v máji tohto roka udelil výbor pre nezlúčiteľnosť funkcií. Kiska sa po udelení pokuty obrátil na Ústavný súd. Ten teraz rozhodol o jej zrušení a vec vrátil naspäť do parlamentu.

 

 

Senát Ústavného súdu v zložení Jana Laššáková, Ľuboš Szigeti a Peter Molnára rozhodol o zrušení pokuty na neverejnom zasadnutí 28. novembra. “Vec vracia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií na ďalšie konanie.”

Ako Glob.sk informoval sudca spravodajca Peter Molnár, Ústavný súd zistil, že “výbor v predmetnom konaní nepostupoval v súlade so základnými právnymi princípmi, platnými pre konanie orgánov, rozhodujúcich o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb.” Podľa Molnára neboli predovšetkým naplnené požiadavky “na riadne zistenie skutkového stavu, na umožnenie účastníkovi konania vyjadriť sa k postupu a k vykonaným dôkazom, resp. k zisteniam, a požiadavka na riadne odôvodnenie rozhodnutia.”

Parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií ešte v máji na svojom zasadnutí rozhodol, že Kiska má zaplatiť pokutu vo výške svojich troch platov. Ako vtedy informoval člen výboru Ondrej Dostál, dôvodom pokuty malo byť, že vtedajší prezident „nepriznal záväzok voči spoločnosti KTAG.“

Hlava štátu podľa zákona dostáva odmenu vo výške 4-násobku poslaneckého platu. Ten bol do konca minulého roka na úrovni 7844 eur. Po odmrazení platov mal však od januára vzrásť na 11 808 eur mesačne.

Otázne faktúry

Ako v tom čase vysvetlil podpredseda výboru Róbert Puci, konali na základe stanovísk, ktoré dostali od finančnej správy, firmy KTAG, ale aj samotného Andreja Kisku. “Vychádzali sme zo sumáru toho všetkého. Aj daňový úrad, aj KTAG uviedli vo svojich stanoviskách, že firma hradila faktúry za prezentáciu osoby Andreja Kisku,” uviedol Puci. Na základe daňových kontrol dostal podľa neho výbor informácie, kedy a v akej sume boli faktúry vystavené, ako aj to, kedy boli uhradené. “Došlo k vzniku určitého záväzku, ktorý nám nikto nechcel vysvetliť,” vysvetlil ešte v máji Puci. Podľa neho z právneho hladiska firma KTAG vyplácala za Andreja Kisku faktúry, ale nikto im oficiálne neuviedol, na základe akého právneho aktu ich za neho platili, ani to, ako prišlo k ich vyrovnaniu.

Ústavný súd SR . Zdroj: ustavnysud.sk

Kiska vinu odmietal

Kiska od začiatku takéto záväzky k firme KTAG odmietal. Uviedol to aj v stanovisku, ktoré poskytol výboru. Podľa neho bolo jeho oznámenie o majetkových pomeroch úplné a obsahovalo všetky požadované náležitosti. V rovnakom duchu sa vyjadril aj dnes. “Vždy som hovoril, že ide o politickú pomstu Smeru. Ospravedlnenie od nich neočakávam, pravda sa vždy nakoniec ukáže. Najsmutnejšie na tom celom bolo, že Smer chcel pripraviť 30 rodín o asi 15 000 eur, pretože celý prezidentský plat som vždy rozdával,” uviedol Kiska.

Existenciu záväzkov od začiatku odmietala aj rodinná firma Kiskovcov, v ktorej bol konateľom pred vstupom do politiky aj Andrej Kiska.

Mohlo by vás zaujímať: