Domáce Politika Spoločnosť Top

FOTO Ústavný súd má byť garantom tam, kde iní zlyhali. Dnes sa rozhoduje o jeho osude

Ústavný súd v Košiciach. Zdroj: ustavnysud.sk

BRATISLAVA – Spravodlivosť pre všetkých je hlavným cieľom Ústavného súdu. Jeho právomoci sú natoľko silné, že je pre občanov posledným garantom v prípade, že zlyhajú ostatné orgány. Dokáže zrušiť akýkoľvek zákon a súdne rozhodnutie, ktoré je v rozpore s ľudskými právami, či Ústavou. Tieto dni sa rozhoduje o tom, kto bude Ústavný súd viesť a reprezentovať najbližšie roky. 

 

Ústavný súd si získal vo verejnosti povesť jedného z významných štátnych orgánov. Jeho rozhodnutia sledujú médiá a politická aj odborná spoločnosť. Podľa ústavného právnika a poradcu premiéra pre otázky spravodlivosti Eduarda Bárányho je Ústavný súd akoby národným súdom ľudských práv. ,,Keď už občan nenájde inde v justícii nápravu v situácii, keď je presvedčený, či už oprávnene alebo neoprávnene, o tom, že boli porušené jeho základné práva, na konci po vyčerpaní tých prostriedkov, má možnosť skúsiť v Košiciach,‘‘ vysvetlil Bárány.

Veľkú väčšinu práce rozhodovania Ústavného súdu tvoria práve problémy, ktoré trápia občanov. Podľa Bárányho pritom ide o rozhodnutia, ktoré nezaslúžene zostávajú mimo pozornosti širšej verejnosti. ,,Naopak do pozornosti sa zvyknú dostávať rozhodnutia pokiaľ ide o to, čomu povieme zjednodušene kompetenčné konflikty medzi štátnymi orgánmi. Ide o relatívne malý počet káuz, ktoré však presahujú oči verejnosti a v mnohom ovplyvňujú fungovanie štátneho mechanizmu.‘‘ Súd rozhoduje tiež o obžalobe na prezidenta za vlastizradu či úmyselné porušenie Ústavy. Ak súd vyhovie obžalobe, prezident vo svojej funkcii musí skončiť. Z prostredia verejných funkcionárov Ústavný súd rozhoduje aj o ich možnom porušení zákona o konflikte záujmov.

 

Podľa Bárányho je Ústavný súd akoby národným súdom ľudských práv. Zdroj: TASR / Andrej Galica

Atmosféra spoločnosti

Jadrom pôsobnosti Ústavného súdu je rozhodovanie o tom, či sú zákony v súlade s ústavou. ,,Ak Ústavný súd dospeje k záveru, že nie, tak takýto zákon je vyradený z právneho poriadku,‘‘ komentuje ústavný právnik Bárány. Inštitúcia sídliaca v Košiciach má množstvo ďalších kompetencií. V určitých situáciách môže posudzovať súlad medzinárodných zmlúv s Ústavou ešte pred ich ratifikáciou. Rozhoduje tiež o ústavnosti a zákonnosti volieb. Ak boli zmanipulované napríklad parlamentné, komunálne či prezidentské voľby, Ústavný súd môže voľby zrušiť a následne sa musia konať nové. Eduard Bárány skonštatoval, že ,,rozhodnutia a stanoviská Ústavného súdu ovplyvňujú celkovú atmosféru, skoro až ideovú náladu v spoločnosti‘‘.

Dôležité rozhodnutia

Ústavný súd počas svojho pôsobenia rozhodoval o mnohých kauzách. Iniciatíva za dobrú voľbu na svojej stránke spomína Mečiarove amnestie, ktorých zrušenie Ústavný súd odobril. Skoro 20 rokov chránili páchateľov únosu Michala Kováča mladšieho. Ústavný súd rozhodol aj o tom, že vykonávanie interupcií do 12.týždňa tehotenstva, a to iba na základe žiadosti ženy a bez udania dôvodu, nie je v rozpore s Ústavou. Iniciatíva uvádza aj povinné očkovanie detí, o ktorom Ústavný súd rozhodol, že je v súlade s Ústavou. Medzi ďalšími rozhodnutiami je aj zrušenie obmedzenia zdravotných poisťovní nakladať so svojimi ziskami.

 

V rokovacej miestnosti pléna sudcovia rozhodujú o dôležitých sporoch. Zdroj: ustavnysud.sk

Masívna obmena

Ústavný súd v Košiciach má 13 sudcov, ktorí rozhodujú v pléne alebo v senátoch. O jednotlivých prípadoch rozhodujú sudcovia hlasovaním. Plénum tvorí všetkých 13 sudcov a rozhodnutia prijímajú väčšinou. V senáte zasadajú traja sudcovia, na rozhodnutie im stačia dva hlasy. Každý hlas je dôležitý, pretože rozhodujúci môže byť aj jeden sudca. Funkcia sudcu Ústavného súdu skončí 16. februára až deviatim z nich. Noví sudcovia budú obliekať taláre najbližších 12 rokov. Budú tak rozhodovať o významných sporoch a ovplyvňovať demokraciu na Slovensku.

Od zajtra sa začína na ústavnoprávnom výbore verejné vypočúvanie navrhnutých kandidátov na sudcov ústavného súdu. Uchádzači na výbore predstavia svoje pracovné skúsenosti či publikačnú činnosť. Zároveň odpovedia na otázky prítomných poslancov. Z rokovania výboru sa zhotovuje aj audiovizuálny záznam.

Následne poslanci v parlamente zvolia dvojnásobný počet kandidátov. Keďže sa mení až deväť sudcov, zákonodarci musia zvoliť 18 uchádzačov. Kandidátom na sudcu Ústavného súdu sa stane ten, kto získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov.

Z dvojnásobného počtu kandidátov nakoniec prezident vymenuje deväť sudcov. Zároveň vymenuje predsedu a podpredsedu súdu.

 

Vo februári čaká Ústavný súd masívna výmena sudcov. Zdroj: TASR / Františšek Iván

Prísne kritériá

Kandidát na sudcu Ústavného súdu by mala byť významná právnická osobnosť. Musí mať minimálne 40 rokov, právnické vzdelanie a právnickú prax – musí byť 15 rokov činný v právnickom povolaní. Bola diskusia aj o tom, či by tieto kritériá nemali byť rozšírené. ,,Každé rozširovanie kritérií je v skutočnosti dvojsečnou zbraňou. Lebo môže vyradiť významnú osobnosť, ktorá by tam patrila, pretože nespĺňa niektoré formálne kritériá. Posudzovanie a rozhodovanie, kto je skutočne vhodný a nie je vhodný, je v rukách parlamentu a hlavy štátu,‘‘ uzavrel ústavný právnik Bárány.

 

Galéria
Pôvodná pojednávacia miestnosť v budove na Mäsiarskej ulici. Zdroj: ustavnysud.sk
Sieň nezávislosti, kde zasadajú sudcovia. Zdroj: ustavnysud.sk
Nová pojednávacia miestnosť. Zdroj: ustavnysud.sk
Sieň nezávislosti. Zdroj: ustavnysud.sk
Nádvorie budovy na Mäsiarskej ulici. Zdroj: ustavnysud.sk
Prijímacia sála. Zdroj: ustavnysud.sk
Ústavný súd SR . Zdroj: ustavnysud.sk
Sieň nezávislosti. Zdroj: ustavnysud.sk
Nádvorie budovy na Mäsiarskej ulici. Zdroj: ustavnysud.sk
navigate_before
navigate_next