Domáce Politika

Zubné a ambulantné pohotovosti majú dostať viac peňazí

Zdroj: TASR / AP

BRATISLAVA – Zubno-lekárske a ambulantné pohotovosti dostanú od zdravotných poisťovní viac peňazí. Zmenu výpočtu úhrad prináša nariadenie vlády, ktoré v stredu odsúhlasil kabinet. V tomto roku si to má vyžiadať náklady viac ako 1,8 milióna eur, následne viac ako 2,1 milióna eur ročne.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR zmenu argumentuje potrebou zabezpečiť primerané finančné krytie ekonomicky oprávnených nákladov u týchto poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Má im to umožniť plnenie ich funkcie v “požadovanej kvalite a na adekvátnej úrovni”.

Taktiež je cieľom tejto úpravy zachovanie ambulancií pevnej ambulantnej pohotovostnej služby (APS) zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti “na účely efektívneho a epidemiologicky prípustného poskytovania zdravotnej starostlivosti v týchto ambulanciách, ktoré sú predĺžením času všeobecného lekára, tak, aby sa predišlo zneužívaniu návštev na urgentných príjmoch, ktoré slúžia na poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti”.

Nariadenie má byť účinné od 1. marca 2019.