Domáce Spoločnosť

ZSSK si prenajme ležadlové vozne. Budú stáť 9,28 milióna eur

ZSSK si prenajme vozne. Foto: SITA/Marián Peiger

BRATISLAVA – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) si prenajme klimatizované ležadlové vozne za 9,28 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z oznámenia o výsledku súťaže, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania.

Konkrétne si dopravca môže prenajať šesť klimatizovaných ležadlových vozňov na celú dobu trvania zákazky a ďalších maximálne šesť na dobu určenú podľa potrieb spoločnosti. Doba trvania zmluvy je na obdobie dvoch rokov s možnosťou uplatnenia časovej opcie, najviac však na dobu dvoch rokov pre každý vozeň alebo do vyčerpania finančného limitu.

Zákazku pre ZSSK zabezpečí spoločnosť Wagon Service travel z Bratislavy. Dopravca si v súťaži vyberal z dvoch prijatých ponúk, pôvodne pritom odhadoval cenu za zákazku vo výške 9,2 milióna eur bez DPH.

ZSSK bude oprávnená využívať klimatizované ležadlové vozne na Slovensku, v Českej republike, v Poľsku, Rakúsku a v Maďarsku. V prípade dohody zmluvných strán však môže byť zoznam krajín rozšírený o ďalšie.