Banská Bystrica Banská Štiavnica Regióny

Zrušenie mestskej rady má zefektívniť prácu mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici

Zdroj: banskastiavnica.sk

BANSKÁ ŠTIAVNICA – Zefektívnenie práce mestského zastupiteľstva (MsZ) aj úsporu finančných prostriedkov si banskoštiavnická samospráva sľubuje od zrušenia mestskej rady. Jej zrušenie v stredu na rokovaní mestského zastupiteľstva jednohlasne odobrili mestskí poslanci.

 

Primátorka Nadežda Babiaková na rokovaní vysvetlila, že mestská rada je podľa zákona o obecnom zriadení iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom MsZ a nemôže nikdy rozhodnúť samostatne o tých veciach a v tých oblastiach, ktoré patria do výhradnej právomoci MsZ a primátora mesta.

Dôležité materiály, ktoré sú predmetom rokovania MsZ, sú predkladané do komisií MsZ a poslanci tak majú priestor na oboznámenie sa s nimi, prerokovanie, prehodnotenie návrhov a prijatie opatrení. Navyše, podľa Babiakovej sa stretávajú spolu s poslancami ešte pred riadnym zasadnutím MsZ aj na pracovnom stretnutí. “Považujeme to za oveľa efektívnejšie ako mestskú radu,” poznamenala v tejto súvislosti.

Zrušením mestskej rady sa podľa samosprávy predĺži aj čas na prípravu materiálov, čím sa zvýši ich kvalita. Zároveň bude možné reflektovať na požiadavky poslancov, ktorí požadujú spracovanie rôznych návrhov a koncepcií, ktoré si nevyhnutne vyžadujú určitý čas na spracovanie. Podľa Babiakovej prinesie zrušenie mestskej rady ročnú úsporu približne 1500 eur. Poukázala tiež na prax z iných miest, kde mestskú radu takisto zrušili.