Domáce Politika Spoločnosť

Zoznam omamných a psychotropných látok by sa mohol zmeniť

Zdroj: pixabay

BRATISLAVA – Zoznam omamných a psychotropných látok by sa mohol zmeniť. Rozšíri sa o nové omamné a psychotropné látky prvej skupiny. Návrh na zmenu v stredu poslanci Národnej rady SR posunuli do druhého čítania. Látka Cannabidiol, SBD napokon v zozname ostane.

 

Na základe podnetu Ministerstva vnútra SR, Policajného zboru SR, Národnej kriminálnej agentúry sa zaradia medzi psychotropné látky prvej skupiny aj dve nové psychoaktívne látky 3-CMC a 4-CMC. Na základe zásadnej pripomienky Ministerstva vnútra SR v medzirezortnom pripomienkovom konaní sa má do zoznamu psychotropných látok prvej skupiny zaradiť aj ďalších desať psychoaktívnych látok.

Návrh zákona z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR podľa jeho tvorcov prispeje k zvýšeniu sociálnej ochrany a k prevencii vzniku závislosti od užívania omamných a psychotropných látok vrátane prevencie liečby zdravotných následkov osôb závislých od užívania týchto látok tým, že bude pružnejšie trestnoprávne postihovať nezákonnú činnosť subjektov zameraných na nezákonnú výrobu a predaj omamných látok a psychotropných látok.

Na zozname psychotropných látok napokon ostane aj látka Cannabidiol, CBD. Rezort zdravotníctva ju pôvodne navrhoval vypustiť. Argumentoval tým, že Svetová zdravotnícka organizácia ju považuje za neškodnú a nespôsobuje vznik závislosti. Táto látka nie je zaradená do zoznamu ani podľa dohovorov Organizácie spojených národov (OSN). Poslanci však podporili pozmeňujúci návrh poslanca Jozefa Valockého (Smer-SD) a Cannabidiol tak v zozname ostane.