Domáce Spoločnosť

ZMOS žiada poslancov parlamentu o zmenu zákona o odpadoch

Zdroj: TASR / Diana Semanová

BRATISLAVA – Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Branislav Tréger požiadal listom poslancov Národnej rady (NR) SR, ktorí pôsobia v samospráve, o zmenu zákona o odpadoch. Chce, aby povinnosť miest a obcí zabezpečiť vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad začala platiť až od januára 2022. TASR o tom informoval ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.

 

“Mnohým mestám a obciam sa v dôsledku mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 výrazne skrátil čas na zabezpečenie zákonnej povinnosti, ktorá obciam a mestám ukladá povinnosť zabezpečiť zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu,” uviedol Tréger. Podľa združenia výraznú úlohu pri tejto požiadavke zohral aj nástup ekonomickej krízy a s tým súvisiace zníženie príjmov samospráv.

Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad bude podľa ZMOS-u povinná pre viac ako 80 percent samospráv. Posunutie zákonnej povinnosti na zabezpečenie triedenia a recyklovania biologického odpadu pri zdroji je podľa združenia aj v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady o odpadoch. Táto smernica podľa združenia požaduje, aby členské štáty zabezpečili túto činnosť do konca roka 2023.