Domáce Spoločnosť

ZMOS spúšťa interaktívnu mapu partnerstva, nástroj medziobecnej spolupráce

ilustračná foto Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) spúšťa interaktívnu mapu partnerstva. Má byť akýmsi vizuálnym podporným nástrojom vypovedajúcim o formách a možnostiach medziobecnej spolupráce, teda spolupráce medzi jednotlivými mestskými a obecnými samosprávami. TASR o tom informoval hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák.

 

“Mapu vnímame ako podporný nástroj pre medziobecnú spoluprácu, vzájomné sieťovanie a zdieľanie príkladov dobrej praxe, ako aj výbornú pomôcku na investičnú príležitosť pre privátny sektor,” poznamenal Kaliňák. Sledovať sa má viacero oblastí, napríklad mieru intenzity medziobecnej spolupráce, schopnosť samospráv kooperovať a integrovať sa pri zabezpečení konkrétnych verejnoprospešných služieb. Pre súkromný sektor má predstavovať investičnú ponuku pre získavanie informácií v prípade úvah o akciový, majetkový alebo iný vstup do organizácií zabezpečujúcich konkrétne verejnoprospešné služby pre daný región spolupracujúcich samospráv.

Ponúknuť má tiež investorský pohľad, a to formou príležitosti investovať v rámci alternatívnych finančných zdrojov. “Odčleniť nemožno ani smart agendu, nakoľko od interaktívnej mapy partnerstva očakávame postupné preukázanie miery etablovania samospráv na novú agendu,” podotkol Kaliňák.

Mapa prináša v súčasnosti základné informácie o obciach, prehľad rozmiestnenia spoločných obecných úradov, o pôsobení matričných úradov, či informácie o miestnych akčných skupinách. Do leta by mali pribudnúť ďalšie informácie, napríklad o pôsobení obecnej a mestskej polície, činnosti dobrovoľných hasičských zborov, ale aj o rozmiestnení tzv. sociálnych podnikov v samosprávach.

Interaktívna mapa partnerstva je súčasťou aktivít ZMOS-u v rámci národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy. Realizovaný je na základe podpory z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.