Domáce Politika

Zmeny Mosta-Híd k hraniu cudzej hymny má plénum prerokovať zrýchlene

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Koaličný Most-Híd predložil na májovú schôdzu parlamentu novelu zákona o štátnych symboloch, ktorou mieni upraviť nedávno schválené zmeny týkajúce sa hrania cudzej štátnej hymny. Navrhuje, aby ľudia a právnické osoby naďalej mohli hrať a spievať hymnu iného štátu. Vláda navrhuje, aby zmeny z dielne poslancov Mosta-Híd schválila Národná rada (NR) SR v skrátenom legislatívnom konaní. Kabinet o tom rozhodol na stredajšom rokovaní.

„Dôvodom na skrátené legislatívne konanie o uvedenom poslaneckom návrhu zákona je ochrana základných práv a slobôd – v tomto prípade slobody prejavu, pretože doterajšia právna úprava, ako aj novelizácia zákona o štátnych symboloch vykonaná zákonom z 27. marca 2019 nejednoznačným spôsobom upravuje hranie a spievanie štátnej hymny iného štátu a v spojitosti s ukladaním sankcií za porušenie zákona o štátnych symboloch v tejto časti,“ odôvodňuje ministerstvo spravodlivosti.

Podľa rokovacieho poriadku NR SR môže parlament na návrh vlády za mimoriadnych okolností rozhodovať o zákone v skrátenom legislatívnom konaní. A to vtedy, „keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti, alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody“.

Poslanci Mosta-Híd Tibor Bastrnák, Ladislav Balódi, Elemér Jakab, Irén Sárközy a Péter Vörös vo svojej novele, o ktorej má parlament rokovať v zrýchlenom režime, chcú meniť časť týkajúcu sa štátnej hymny. Návrh má ponechať ľuďom a právnickým osobám právo hrať alebo spievať štátnu hymnu iného štátu.

Zákon má naďalej hovoriť, že slovenská štátna hymna sa hrá alebo spieva pri príležitosti štátnych sviatkov, pamätných dní, výročí a pri iných významných príležitostiach celoštátneho alebo miestneho charakteru. Tiež to, že štátna hymna iného štátu sa hrá, ak je prítomná jeho oficiálna delegácia. Týmto však podľa návrhu Mosta-Híd nemá byť dotknuté „právo fyzických osôb a právnických osôb hrať alebo spievať štátnu hymnu iného štátu“. Meniť sa má zákon aj v otázke pokút.

Most-Híd prichádza s návrhom v reakcii na zákon z dielne SNS. Ten podľa kritikov zakazuje prehranie a spievanie hymny iného štátu na verejných podujatiach, ak na podujatí nie je prítomná oficiálna delegácia daného štátu. Hoci poslanci zákon od SNS v marci schválili, budú o ňom v máji rozhodovať opäť, lebo prezident SR Andrej Kiska im ho vrátil ako celok.

Pri takto vetovanom zákone poslanci nemôžu robiť zmeny. Buď ho schvália v znení, s ktorým má problém aj Most-Híd, alebo ho odmietnu, ale aj so zmenami, ktorými SNS reaguje na nové logo na dresoch hokejovej reprezentácie a ktorými chce viac chrániť štátne symboly. Most-Híd avizoval, že prelomenie prezidentovho veta nepodporí.