Nitra Regióny Zlaté Moravce

Zlatomoravecká nemocnica sa postupne vracia do normálu, počet pacientov stúpa

Zdroj: Archív

ZLATÉ MORAVCE – Režim v Nemocnici Zlaté Moravce sa po uvoľnení opatrení súvisiacich s pandémiou nového koronavírusu postupne vracia do normálu. Od začiatku tohto týždňa začala nemocnica pracovať v režime ako pred výskytom pandémie. Týka sa to všetkých oddelení, ambulancií, spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek vrátane oddelenia fyziatrie, balneológie a rehabilitácie, ktorého prevádzka bola z dôvodu čerpania dovolenky dočasne uzatvorená, informovala námestníčka pre úsek liečebno-preventívnej starostlivosti Nina Horniaková.

 

Napriek stúpajúcemu počtu pacientov však niektoré opatrenia zostávajú v platnosti. Naďalej funguje triáž, teda vstupný filter pri vchode do nemocnice. „Dodržiavame odporučené protiepidemiologické opatrenia, nariadenia hlavného hygienika, vrátane triáže, rezervovanej takzvanej červenej zóny a primeraného počtu lôžok, aby sme mohli poskytnúť zdravotnú starostlivosť pre neodkladných pozitívnych alebo suspektných pacientov,“ povedala Horniaková.

V zlatomoravskej nemocnici stúpol počet pacientov na odborných ambulanciách aj počet hospitalizácií. „Na vstupnom filtri je pacientom a sprevádzajúcim osobám naďalej kontrolovaná telesná teplota, sú povinní vyplniť dotazník, prostredníctvom ktorého zisťujeme ich cestovateľskú anamnézu,“ dodala námestníčka. Každý štvrtok sa v nemocnici vykonávajú odbery na COVID-19 pre samoplatcov a žiadateľov cez COVID Pass. Komerčné testovanie je určené pre osoby, ktoré nemajú odporučenie od lekára, teda nespĺňajú indikačné kritériá stanovené hlavným hygienikom SR.