Domáce Politika

Zimenová žiada predkladanie správy o vzdelávaní do NR SR. Lubyová ju má na stole každý rok

Zdroj: TASR / Pavol Zachar

BRATISLAVA – Nezaradená poslankyňa Zuzana Zimenová navrhuje, aby ministerstvo školstva každoročne predkladalo Národnej rade Slovenskej republiky správu o stave a úrovni vzdelávania v školách, školských zariadeniach a pracoviskách praktického vyučovania. Ministrovi školstva správu každoročne predkladá hlavný školský inšpektor za príslušný školský rok na základe inšpekčných a ďalších zistení.

 

Zimenová na najbližšiu schôdzu parlamentu, ktorá sa začne 9. mája, predkladá návrh novely zákona o štátnej správe v školstve.

Správa o stave a úrovni vzdelávania v školách je v súčasnosti predmetom rokovania školského parlamentného výboru. „Avšak na rokovanie pléna sa nedostane. Vzhľadom na to, že kvalita vzdelávania významne ovplyvňuje potenciál rozvoja spoločnosti, je nevyhnutné, aby sa s informáciami obsiahnutými v správe zaoberalo aj plénum NR SR ako orgán schvaľujúci príslušnú legislatívu a využilo ich pri svojej zákonodarnej činnosti,” tvrdí predkladateľka.

Zuzana Zimenová žiada každoročné predkladanie správy do NR SR. Zdroj: zimenova.sk

Školská inšpekcia v správe o stave vzdelávania v školách hodnotí napríklad stav a úroveň personálnych, priestorových a materiálno-technických podmienok škôl či mieru zapájania sa žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia do hlavného vzdelávacieho prúdu. Inšpekcia tiež zisťuje, či boli žiaci svedkom alebo obeťou šikany.