Regióny Žilina

Žilinskí poslanci nedostanú 180-eurové paušálne náhrady, primátor Fiabáne nepodpísal uznesenie

Zdroj: SITA/Milo Fabian

ŽILINA – Žilinskí mestskí poslanci mali od marca popri tristoeurových mesačných odmenách dostávať aj paušálne náhrady vo výške 180 eur. Na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva totiž v hlasovaní uspel iniciatívny návrh skupiny 15 poslancov na novelu zásad odmeňovania. Primátor Peter Fiabáne sa však rozhodol využiť svoje právo a predmetné uznesenie nepodpísať. Ako uviedol pre agentúru SITA, dôvodom je skutočnosť, že prijaté zásady upravujú finančné nároky mestských poslancov nad rámec zákona.

 

Aktuálna mesačná odmena žilinských poslancov je na maximálne možnej úrovni, akú dovoľuje zákon o obecnom zriadení. Suma 298,91 eura je jednou dvanástinou základného platu primátora. Inšpirujúc sa Prešovom, kde vyplácajú paušálne náhrady ako v jedinom krajskom meste, predložila skupina poslancov na februárové rokovanie mestského zastupiteľstva návrh novely zásad odmeňovania, ktorou sa zavádzajú paušálne náhrady výdavkov spojených s výkonom funkcie poslanca vo výške 60 percent z poslaneckej odmeny. Suma 180 eur mala podľa predkladateľa návrhu Vladimíra Randu pokryť výdavky na cestovanie, mobilný telefón, ošatné, internetové pripojenie, ale aj tlač materiálov či vzdelávacie aktivity.

Ešte pred hlasovaním vedúci odboru vnútornej organizácie a správy Mestského úradu v Žiline Radoslav Machan poslancov upozornil, že systém paušálnych náhrad zákon o obecnom zriadení nepozná. V podobnom duchu sa vyjadrila aj hlavná kontrolórka Vlasta Grajciarová. Sporné hlasovanie nakoniec absolvovalo len 16 z 31 poslancov, ostatní buď v rokovacej sále chýbali, alebo sa na hlasovaní nezúčastnili. Keďže 11 poslancov hlasovalo v prospech návrhu, uznesenie bolo prijaté.

Na ťahu sú žilinskí poslanci

Primátor Fiabáne hneď po hlasovaní naznačil, že podpisu uznesenia bude prechádzať porada s právnikmi. V súlade s ustanovením zákona o obecnom zriadení sa nakoniec rozhodol uznesenie nepodpísať a pozastaviť tak jeho výkon. “Žiadne z ustanovení zákona neupravuje paušálne náhrady výdavkov poslancov, ani neobsahuje ustanovenie, ktoré by splnomocňovalo mestské zastupiteľstvo na úpravu takýchto výdavkov v podzákonnej norme, ktorými sú zásady odmeňovania poslancov. Zásady odmeňovania poslancov v schválenej podobe tak upravujú finančné nároky poslancov mestského zastupiteľstva v Žiline nad rámec zákona a sú teda v rozpore s ním, čo je aj dôvod, pre ktorý som sa rozhodol predmetné uznesenie nepodpísať,” vysvetlil svoje rozhodnutie pre agentúru SITA žilinský primátor.

Na ťahu sú teraz žilinskí poslanci. Zákon o obecnom zriadení totiž hovorí, že ak bol výkon uznesenia primátorom pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť. Ak ho však nepotvrdí do troch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia pritom primátor už nemôže pozastaviť.