Domáce Politika Top

Žiga predstavil tretí antibyrokratický balíček. Prinesie 36 opatrení

Minister hospodárstva Peter ŽŽiga a šštátny tajomník ministerstva hospodárstva Rastislav Chovanec predstavili tretí antibyrokratický balíček. FOTO TASR - Pavel Neubauer

BRATISLAVA – Minister hospodárstva SR Peter Žiga predstavil v pondelok na tlačovom brífingu už tretí antibyrokratický balíček. Najnovší súbor 36 opatrení na odstránenie zbytočnej byrokracie sa zameriava na elektronizáciu služieb a zefektívnenie procesov pri začatí podnikania a otváraní prevádzok. Časť opatrení z neho sa sústredí na významné zjednodušenie pravidiel pri povoľovaní podnikania. Ubudnú rôzne povinnosti a potvrdenia napríklad v oblasti hygieny alebo stavebného konania a úrady získajú údaje priamo z informačných systémov. Do konca budúceho roka by malo byť zavedených do praxe podľa Petra Žigu 32 opatrení, zvyšné sa zrealizujú v priebehu roku 2020.

“Na opatreniach spolupracovali orgány štátnej správy, podnikatelia, ale aj analytici. Rezort hospodárstva predložil tretí antibyrokratický balíček na pripomienkové konanie, následne by o ňom mala rokovať vláda. Podnikateľom majú zmeny ušetriť v prvom roku 72,5 milióna eur, následne až 76 miliónov eur,” uviedol minister hospodárstva SR Peter Žiga. Balík prináša jednotné pravidlá pre tie inštitúcie na Slovensku, s ktorými sa stretávajú občania pri začatí podnikania a otváraní rôznych prevádzok. Po novom príslušné úrady vypracujú a zverejnia kontrolné zoznamy povinností (tzv. checklist) pre začínajúcich podnikateľov. Všetky úrady by mali postupne zverejniť aj vzory požadovaných tlačív. „Plníme sľuby, Ministerstvo hospodárstva SR stále pracuje na zlepšení podnikateľského prostredia. Naším cieľom je zjednodušiť podnikanie a odstrániť zbytočnú byrokraciu. Podnikateľom nový balíček ušetrí čas, energiu a peniaze,“ pokračoval Žiga.

Podnikateľom ubudnú povinnosti

V praxi podnikateľom ubudne významné množstvo povinností. Napríklad pri otvorení kníhkupectva, keď bude potrebné vybaviť aj zmenu účelu stavby, by sa mal podnikateľ namiesto desiatich úradov reálne obrátiť na štyri. Podľa platných pravidiel má teraz približne 40 rôznych povinností, po novom by mu mala zostať už len tretina. „Práve tá časť opatrení zameraná na začiatok podnikania a otváranie prevádzok je výsledkom vlastných zistení zamestnancov rezortu a rokovaní s príslušnými úradmi. Podnikatelia pocítia skutočne výrazné zjednodušenie mnohých konaní,” ozrejmil štátny tajomník MH SR Rastislav Chovanec.

Až 11 opatrení pripravil rezort v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva. Podnikatelia napríklad nebudú musieť vykonať povoľovacie konanie pri otváraní prevádzok s minimálnym alebo žiadnym vplyvom na zdravie zamestnancov (napr. kancelárie), ale pošlú iba oznámenie. Žiadosť o uvedenie priestorov do prevádzky bude jednotná pre všetky Regionálne úrady verejného zdravotníctva, zverejní sa na webe a nebudú sa vyžadovať nepotrebné prílohy.

Šesť opatrení Ministerstva dopravy a výstavby SR sa primárne v treťom antibyrokratickom balíčku zameriava na zjednodušenie stavebného konania – napríklad vytvorenie novej kategorizácie nebytových priestorov, ktoré zjednotí postupy stavebných úradov, kde sa zverejní jednotný vzor žiadosti o zmenu účelu užívania stavby. Príslušným predpisom sa stanoví aj to, ako má vyzerať projektová dokumentácia a ktoré orgány sa musia vyjadriť v stavebnom konaní. Piatimi návrhmi prispeje priamo aj MH SR. Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) napríklad bude môcť pri porušení menej závažných pravidiel využiť kompetenciu, keď podnikateľ dostane “druhú šancu”. Ak urobí nápravu v prospech spotrebiteľov, môže sa mu znížiť alebo úplne odpustiť hroziaca sankcia. SOI súčasne nebude musieť viesť správne konanie a môže sa sústrediť na iné aktivity. Po novom by mala obchodná inšpekcia pri výške pokuty zohľadňovať aj obrat podniku.

Plánovaná novela zvýši rozsah údajov, ktoré už nebudú musieť predkladať občania. FOTO TASR – František Iván

Občanov čaká menej behania po úradoch 

Plánovaná novela zvýši aj rozsah údajov, ktoré už nebudú musieť predkladať občania, ale ich úrady získajú z informačných systémov. Pôjde o potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o daňových nedoplatkoch či potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom a zdravotnom poistení. Pre zamestnávateľa by sa mala zrušiť povinnosť odhlasovať sa zo zdravotnej poisťovne v prípade, že už nemá zamestnanca v danej zdravotnej poisťovni. Na základe princípu jedenkrát a dosť zas budú novozaložené podnikateľské subjekty automaticky zaregistrované na daňovom úrade a bude im zároveň pridelené DIČ.

Prvý balíček antibyrokratických opatrení obsahoval 35 opatrení a vláda ho schválila v júni 2017. Druhý balíček, ktorý obsahuje 23 opatrení a 5 úloh, platí od mája.