Domáce Spoločnosť

Žiaci si budú môcť vybrať svetový jazyk. Učitelia chcú na výučbu druhého cudzieho jazyka viac hodín

Zdroj: TASR / Roman Hanc

BRATISLAVA – Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska (SUNG) víta možnosť výberu prvého cudzieho jazyka v primárnom vzdelávaní, ktoré začne platiť od nového školského roka 2019/2020. Zároveň však žiada, aby bol posilnený druhý cudzí jazyk a aby bola jeho výučba na školách s vyučovacím jazykom slovenským povinná. TASR o tom informoval prezident SUNG Marek Ľupták.

 

Podľa neho by sa zachovala takýmto spôsobom aj kontinuita vo vzdelávaní a výstupná jazyková úroveň u žiakov v povinnej angličtine. “Kľúčovým prvkom v cudzojazyčnom vzdelávaní zostávajú kompetentní a kvalifikovaní učitelia cudzích jazykov, ktorí dokážu nadchnúť žiakov pre učenie sa cudzích jazykov. Dôležité je zabezpečiť vo vzdelávacom systéme učiteľov cudzích jazykov, ktorí sú kvalifikovaní pre primárny stupeň a zároveň disponujú vysokou jazykovou kompetentnosťou, pretože práve oni otvárajú žiakom dvere k učeniu sa druhého cudzieho jazyka,” poznamenal Ľupták. Tieto kroky je podľa jeho slov potrebné koordinovať v súčinnosti s pedagogickými fakultami.

Najväčšou zmenou vo vzdelávaní bude v novom školskom roku 2019/2020 uvoľnenie výučby cudzieho jazyka. Doteraz sa žiaci učili povinne anglický jazyk od tretieho ročníka. Po novom si žiaci budú môcť vybrať svetový jazyk, ktorý sa chcú učiť. V uplynulom školskom roku si žiaci ku povinnej angličtine zvolili v siedmom ročníku ďalší svetový jazyk, ktorého výučbu vedela škola zabezpečiť. Na výber mali z nemeckého, ruského, talianskeho, španielskeho a francúzskeho jazyka.

“Po novom si žiaci budú môcť už vybrať svetový jazyk, ktorý sa začnú učiť v treťom ročníku povinne. Ak si žiak nevyberie anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk, musí si ho v siedmom až deviatom ročníku zvoliť ako druhý cudzí jazyk,” uviedol rezort školstva. Časová dotácia musí byť v tomto prípade najmenej dve hodiny týždenne, ktoré je škola povinná zabezpečiť z rámca voliteľných hodín.