Domáce Politika

ZMOS žiada poslancov, aby neschválili vládnu novelu zákona o sociálnych službách

Michal Kaliňák - Zdroj: FOTO TASR – Milan Kapusta

BRATISLAVA – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) žiada poslancov Národnej rady SR, aby na septembrovej schôdzi neschválili vládny návrh novely zákona o sociálnych službách a zákona o živnostenskom podnikaní. Alternatívnou požiadavkou združenia je prípadné vypustenie tých bodov, ktoré ukladajú povinnosť samosprávam dofinancovať poskytovanie sociálnych služieb neverejnými poskytovateľmi. V sobotu o tom informoval hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS Michal Kaliňák v tlačovej správe.

Pôvodným cieľom vládneho návrhu zákona podľa ZMOS-u bolo vytvorenie právnych podmienok na zavedenie informačného systému sociálnych služieb, prostredníctvom ktorého bude vytvorená previazaná databáza aktuálnych zdrojov dát na posilnenie analytickej a koncepčnej činnosti a elektronického výkonu pôsobnosti príslušných orgánov verejnej moci v oblasti sociálnych služieb. Až vláda návrh zákona doplnila o úpravu podmienok finančnej podpory neverejných poskytovateľov sociálnych služieb z rozpočtov obcí a vyšších územných celkov (VÚC) pri povinnom poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.

“Navrhované zmeny upravujú spôsob určenia výšky finančného príspevku na prevádzku tak, aby sa do výšky finančného príspevku na príslušný rozpočtový rok nezapočítavali (neznižovali) pre neverejných poskytovateľov skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú neverejným poskytovateľom sociálnej služby v príslušnom rozpočtovom roku od klienta, ktoré sú vyššie ako priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku za predchádzajúci rozpočtový rok,” povedal výkonný podpredseda ZMOS-u Jozef Turčány.

V praxi to podľa združenia znamená, že časť už zaplatených príjmov od klientov zariadení bude “duplicitne vymáhaná” neštátnymi poskytovateľmi od miest a obcí a VÚC. Spolu s ostatnými finančnými nákladmi by ju museli zaplatiť všetci občania miest a obcí zo svojich vlastných rozpočtov, bez ohľadu na názor volených predstaviteľov miest a obcí o spôsobe naplnenia ich originálnej pôsobnosti. S týmto návrhom ZMOS dlhodobo nesúhlasí, čo združenie vyjadrilo aj vo svojich stanoviskách predkladateľovi návrhu zákona Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR. ZMOS od členov parlamentu očakáva, že pri prerokovaní tejto legislatívy budú na uvedené fakty a argumenty prihliadať.