Domáce Spoločnosť

Združenie sudcov Slovenska odmieta kolektívnu vinu sudcovského zboru

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

VYSOKÉ TATRY – Združenie sudcov Slovenska (ZSS) odmieta kolektívnu vinu v súvislosti s aktuálnym stavom znižovania dôveryhodnosti súdnictva. „Považujeme za prirodzené na to reagovať na základe medializovaných informácií o údajnej protiprávnej činnosti niektorých sudcov. Konštatujeme, že zásadne nie je možné ani v rezorte justície vylúčiť ojedinelé individuálne zlyhania, ako je to aj v ostatných profesiách, čo však neodôvodňuje zavedenie kolektívnej viny sudcovského zboru,“ zdôraznil vo vyhlásení prezident ZSS Juraj Sopoliga v rámci zasadnutia Hlavného zhromaždenia ZSS, ktoré sa aktuálne koná vo Vysokých Tatrách.

 

Pre združenie je podľa neho neprípustné, aby sa ktorýkoľvek sudca nezodpovedal za porušenie etických pravidiel alebo protiprávne konanie. „Naša stavovská organizácia nikdy neobhajovala a nebude obhajovať takých sudcov, ktorí preukázateľne porušili právny poriadok alebo etické pravidlá správania sa sudcov,“ upozornil Sopoliga. Združenie podľa neho dôsledne rešpektuje oprávnenia príslušných orgánov na podanie návrhov na disciplinárne alebo trestné stíhanie sudcov, ako aj právomoci disciplinárnych alebo trestných senátov konať a rozhodovať o podaných návrhoch. „Preto odmietame komentovať ich konanie a rozhodovanie, aby sa vylúčilo možné podozrenie o zasahovaní stavovskej organizácie do uvedených konaní,“ dodal prezident ZSS.

Združenie zároveň vyslovilo presvedčenie, že občianska verejnosť, ktorá oprávnene citlivo vníma informácie o možnom protiprávnom konaní predstaviteľov súdnej moci, náležite pochopí nevyhnutnosť zabezpečiť vyvodenie zodpovednosti. To však len na základe konania a rozhodovania príslušných orgánov verejnej moci. „A takto dôsledne podporí ochranu základných princípov právneho a demokratického štátu,“ uzavrel Sopoliga.