Domáce Politika

Združenia občanov miest a obcí Slovenska vidí hrozbu v návrhu novely zákona o obecnom zriadení

Ilustračný obrázok. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Návrh novely zákona o obecnom zriadení, ktorý schválila vláda a v skrátenom legislatívnom konaní ho má prerokovať aj Národná rada SR, podľa Združenia občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS) ohrozí demokratické fungovanie obcí. Plánovaná zmena legislatívy má totiž umožniť obecným zastupiteľstvám v čase krízy rozhodovať takzvaným spôsobom “per rollam” (elektronicky). Združenie pred takouto zmenou varuje a vyzýva poslancov, aby pozmenili sporné ustanovenia zákona.

 

Per rollam v praxi znamená, že poslanci obecných a mestských zastupiteľstiev budú môcť hlasovať mailom alebo poštou aj bez osobnej účasti, riadnej rozpravy a aj bez účasti verejnosti. Predseda ZOMOS Peter Uhlár tvrdí, že je to nesprávny a demokraciu ohrozujúci krok. Združenie už o svojich výhradách informovalo v liste parlamentných poslancov aj ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO).

“Nie je dôvod na takýto rázny zásah do práv občanov a do fungovania demokratických princípov v samospráve. Samozrejme, že si uvedomujeme, že je mimoriadna situácia, no stále existujú menej drastické spôsoby, ktoré zostanú transparentné, umožnia diskusiu a verejnú kontrolu celého procesu,” uviedol Uhlár. Obecné a mestské zastupiteľstvá môžu podľa jeho slov aj v čase pandémie rokovať napríklad prostredníctvom videokonferencií. “Výhodou rokovania formou videokonferencie je možnosť zhotoviť videozáznam, ktorý následne môže byť zverejnený pre verejnosť,” podotkol.

ZOMOS vyzvalo poslancov parlamentu, aby zmenu zákona, ktorá umožní hlasovanie v neprítomnosti prostredníctvom korešpondencie, neumožnili. Naopak, navrhuje, aby sa do zákona zaviedla povinnosť obcí zhotoviť a zverejniť záznamy z videkonferenčných rokovaní obecných a mestských zastupiteľstiev, rovnako aj lehoty na ich zverejnenie.

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa, naopak, už v marci obrátilo na parlamentných poslancov, aby urýchlene prijali novelu zákona o obecnom zriadení. Tá by mala podľa združenia zahŕňať, aby obecné či mestské zastupiteľstvá mohli hlasovať v prípade mimoriadnych udalostí, ako je napríklad aktuálne šírenie nákazy novým koronavírusom, aj formou per rollam. Volené orgány miest a obcí sa podľa ZMOS ocitli pre pandémiu nového koronavírusu v situácii, keď pravdepodobne v dlhšom období nemôžu zastupiteľstvá v plnom rozsahu prijímať hlasovaním rozhodnutia, ktoré majú výrazný dosah na plnenie samosprávnych úloh. ZMOS vidí v navrhovanej zmene legislatívy najúčinnejšiu formu minimalizovania rizík spojených s nekonaním sa rokovaní zastupiteľstiev.

Vláda SR v utorok (31. 3.) odsúhlasila zmenu legislatívy, ktorá by umožnila obecným a mestským zastupiteľstvám zasadať počas krízovej situácie aj prostredníctvom videokonferencie alebo hlasovať listinnou či elektronickou formou, tzv. per rollam. Prerušiť by sa mohlo aj plynutie niektorých lehôt týkajúcich sa obcí a samospráv. Súbor opatrení navrhuje vláda prerokovať parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní.