Domáce

Zdravie: Piť vodu z lesných studničiek hygienici neodporúčajú

ZDROJ: SITA

BRATISLAVA: Voda z lesných alebo horských studničiek môže byť na pitné účely využívaná len príležitostne. Nie je určená na trvalé používanie, ani na hromadné zásobovanie pitnou vodou. O studničky sa obyčajne nikto nestará a nie sú zabezpečené.

Odbor hygieny životného prostredia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR preto neodporúča používanie vody z neznámych zdrojov, studničiek aj prameňov. „Každý zdroj pitnej vody musí mať určené ochranné pásmo, teda územie so stanoveným režimom hospodárenia, ktoré má zabezpečiť, že nedôjde k ovplyvneniu kvality jeho vody,“ uviedol ÚVZ SR.

Voda môže byť kontaminovaná a môže byť faktorom prenosu infekčných ochorení. „Odporúčame preto používať lesné studničky a pramene s označením „Pitná voda“, ktoré boli laboratórne vyšetrené a v prípade neoznačených zdrojov si všímať ich celkový stav a zvážiť použitie, najmä ak voda z hľadiska senzorických vlastností nepôsobí vyhovujúco. I voda, ktorá má priezračnú farbu, je bez zákalu alebo zápachu a má ‘dobrú chuť’, však nemusí byť zo zdravotného hľadiska bezpečná. Jediným spoľahlivým dôkazom zdravotnej bezpečnosti vody je jej laboratórne vyšetrenie,“ dodal ÚVZ.

Vodou z neznámeho zdroja sa môžu šíriť predovšetkým pôvodcovia črevných nákaz alebo vírusových ochorení, najmä ochorenia spôsobené rotavírusmi a vírusom hepatitídy typu A. Prejavmi ochorení môžu byť nevoľnosti, bolesti brucha a hlavy, hnačky, kŕče a zvracania, teploty až triašky.

Pracovníci verejného zdravotníctva nevykonávajú plošné monitorovanie lesných studničiek a prameňov. Niektoré regionálne úrady v spolupráci s obcami vyšetrujú kvalitu vody v niektorých turisticky využívaných oblastiach. „Ich cieľom je identifikovať prípadné zdravotné riziká a pri zistení nevyhovujúcich výsledkov informovať o nich zodpovedné osoby, zástupcov miest, obcí a lesov. Informácie poskytujú RÚVZ tiež prostredníctvom svojich webových stránok,“ vysvetlil ÚVZ.