Domáce Politika Spoločnosť

Zariadenie pre seniorov Steffi odmieta páchanie trestnej činnosti na klientoch

Ilustračná foto. Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – Tvrdenia nezaradených poslancov Natálie Blahovej a Jozefa Rajtára o konaní neprávostí na klientoch Zariadenia pre seniorov Penzión Steffi v bratislavskom Ružinove sú tendenčné a amorálne. Pre TASR to vyhlásila štatutárna zástupkyňa občianskeho združenia Evito Oľga Fedorková, ktorá zariadenie prevádzkuje.

 

Poslanci v utorok (29. 10.) na základe kontrol štátnych orgánov vrátane ministerstva práce a komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej upozornili na to, že klienti tohto zariadenia majú žiť v nevyhovujúcich podmienkach, má dochádzať k ich okrádaniu, zlému uskladneniu potravín, podávaniu psychofarmatík a dostávať majú aj nutrične nevyváženú stravu. Tiež mali byť porušené viaceré ľudské práva a hygiena. Bratislavský samosprávny kraj tiež potvrdil, že do dnešného dňa neeviduje žiadosť štatutárneho orgánu zariadenia o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb tak, ako to vyžaduje zákon.

Vedenie zariadenia však vyjadrenia poslancov odmieta a uviedlo, že nimi pobúrili klientov a ich rodiny, ale aj pracovníkov v zariadení. “Registrácia nášho občianskeho združenia Evito v Nitrianskom samosprávnom kraji sa uskutočnila v roku 2014 v súlade s ustanovením zákona o sociálnych službách a o živnostenskom podnikaní, a to podľa sídla právnickej osoby, a nie podľa miesta prevádzky sociálneho zariadenia, ktorým je Bratislava. Vyjadrenie komisárky Zuzany Stavrovskej o netransparentnosti našej registrácie, ktoré citovali poslanci na tlačovej besede, vyplýva z neznalosti platnej legislatívy,” tvrdí Fedorková.

V súvislosti s vyjadreniami poslancov o páchaní trestnej činnosti na klientoch Fedorková uviedla, že platí prezumpcia neviny. “Vinu je treba najprv preukázať na základe faktov a dôkazov, v opačnom prípade platí, že dotyčné osoby, ktoré hlásia tieto nepravdy a lži, môžu byť vystavené trestnému stíhaniu. Vyjadrenia obidvoch poslancov považujeme za amorálne, tendenčné a poburujúce a dôrazne sa od nich dištancujeme,” uviedla Fedorková.

Tiež upozornila na to, že klienti zariadenia sú zaradení v šiestom stupni odkázanosti. “To úzko súvisí aj s udržiavaním osobnej hygieny, čistotou vlastného oblečenia, poriadkom na izbách, v jedálni, na záhrade. Všetky tieto úkony zabezpečujú predovšetkým naši opatrovatelia a upratovačka, ktorá je zdravotne znevýhodnená, preto aj pracovníci s vysokoškolským vzdelaním čistia zašpinené WC a tak sa snažíme udržať každý deň čistotu a poriadok,” priblížila Fedorková.

Potvrdila zároveň, že v súčasnosti v zariadení vykonáva kontrolu rezort práce, inšpektorát práce, ako aj sociálny odbor Nitrianskeho samosprávneho kraja. “Neskúmame, z akého podnetu prišli, my sme povinní tieto kontroly strpieť. Zatiaľ nebola ukončená žiadna kontrola, ani sme neplatili pokuty, ale, samozrejme, sme na zistené nedostatky reagovali opatreniami, ktoré sme aj splnili, alebo ich ešte plníme,” tvrdí Fedorková s tým, že minulý týždeň bola v zariadení aj kontrola z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava. “Nedala nám žiadnu pokutu, ale, naopak, dopadla výborne, o čom svedčí zápis. Vyhlásenie pani Blahovej, že aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zistil vážne pochybenia v našom zariadení, sa nezakladá na pravde, pretože sa v zariadení neposkytuje zdravotná starostlivosť, túto pre klientov sprostredkujeme cez praktického lekára, odborných lekárov-špecialistov a cez agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti Harris,” dodala Fedorková.