Domáce Spoločnosť

Zápisy do prvého ročníka základných škôl sa tento rok uskutočnia bez prítomnosti detí

Ilustračný obrázok. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Zápisy do prvého ročníka základných škôl sa tento rok uskutočnia bez osobnej prítomnosti detí. Viacerí riaditelia škôl sa pre TASR zhodli, že to nie je síce ideálne, ale prispôsobia sa aktuálnej situácii, ktorá je zapríčinená šírením nového koronavírusu.

 

Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia v termíne od 15. do 30. apríla, konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ s tým, že ich budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. “Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,” uvádza sa v rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu Branislava Gröhlinga (SaS).

Riaditeľka Základnej školy na Hlbokej ceste v Bratislave Adriana Šišková pre TASR poznamenala, že na základe prijatia prihlášky sa rodičom ozvú a začne sa spolupráca. “Dnešný svet ponúka technické možnosti, aby sa naša komunikácia uskutočnila aj bez osobného stretnutia. Budeme spolupracovať s rodičmi i s materskými školami, ktoré deti v súčasnosti navštevujú, s jediným cieľom, aby sme sa dopracovali spoločne k rozhodnutiu o prijatí dieťaťa do školy,” uviedla Šišková. Podľa riaditeľky Základnej školy na Malokarpatskom námestí v Bratislave Aleny Petákovej prítomnosť detí na zápise bude chýbať hlavne z toho dôvodu, že “počas zápisov robia školy cielené aktivity s deťmi, aby zistili ich zručnosti, vedomosti a vôbec celkovú pripravenosť na školu”. Chýbať budú podľa jej slov hlavne vyšetrenia školskej zrelosti Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Ako dodala, zdravie je však na prvom mieste, preto toto rozhodnutie chápe.

Riaditeľka Základnej školy v Rohožníku Marta Pfeilerová a riaditeľ Základnej školy Pavla Horova v Bratislave Miloš Marko sa pre TASR zhodli, že deti budú na zápisoch chýbať. Spoluprácu s materskými školami pre TASR potvrdila riaditeľka Základnej školy na Karpatskej ulici v Žiline Eva Smolková. “Bude to veľmi špecifické. Spolupracujeme však s materskými školami, takmer všetci predškoláci navštívili našu školu vo februári,” povedala.

Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa podľa rezortu školstva uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. V rozhodnutí sa ďalej uvádza, že zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna.

Vyučovanie na školách je prerušené až do odvolania. Dôvodom sú opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu. V tejto súvislosti bolo vydaných viacero opatrení, napríklad i zápis prvákov bez ich osobnej účasti na školách.