Dunajská Streda Regióny Trnava

Zápisy do mestských materských škôl v Dunajskej Strede sú ukončené

Zdroj: TASR / Františšek Iván

DUNAJSKÁ STREDA – Zápisy do materských škôl v Dunajskej Strede boli ukončené. Nových škôlkarov očakáva deväť materských škôl v zriadení mestskej samosprávy.

 

Ako uviedla Edita Némethová zo Strediska služieb škole v Dunajskej Strede, v školskom roku 2019/2020 bude tieto predškolské zariadenia navštevovať spolu približne 800 detí.

V predošlom školskom roku navštevovalo materské školy v meste 261 školopovinných detí. Z tohto počtu musí zostať tento rok ešte 49 detí v škôlkach vzhľadom na ich psychickú nepripravenosť na školskú dochádzku.