Košice Regióny

Zamestnanci košickej župy budú po návšteve Talianska alebo Číny povinne čerpať dovolenku

Ilustračná foto. Zdroj: TASR / Roman Hanc

KOŠICE – Košický samosprávny kraj (KSK) prijal v súvislosti s výskytom koronavírusu COVID-19 viaceré preventívne opatrenia. Zamestnanci Úradu KSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja si po návšteve Talianska alebo Číny budú povinne čerpať dovolenku v rozsahu dva týždne. Túto povinnosť nariadil predseda Košického samosprávneho kraja v snahe zamedziť šíreniu koronavírusu. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

 

Opatrenie sa týka zamestnancov Úradu KSK a župných organizácií, ktorí spomínané rizikové krajiny navštívili v predchádzajúcich dvoch týždňoch, alebo sa do týchto krajín chystajú v najbližších dňoch. Pokyn platí od 28. februára do odvolania. Predseda zároveň odporučil zvážiť podobný postup aj pri návšteve iných krajín, v ktorých bolo potvrdené zdravotné riziko tohto vírusu. Po potvrdení výskyt koronavírusu na Slovensku sa kraj rozhodol obmedziť návštevy na Úrade KSK a každému bude pri vstupe do hlavnej budovy meraná telesná teplota.

„Stredné školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je kraj, budú vybavené bezdotykovými dávkovačmi dezinfekčných prostriedkov. Umiestnia ich pri vstupoch do škôl aj v školských jedálňach,“ uviedla Terezková. Ako ďalej dodala, žiakom, ktorí sa vrátili z oblastí s potvrdeným výskytom vírusu, sa odporúča sledovať ich zdravotný stav v domácom prostredí.

Čistenie ozónom

Opatrenia prijali aj zmluvní dopravcovia Košického kraja – spoločnosti ARRIVA Michalovce a eurobus. Každý autobus je denne po ukončení prevádzky dôkladne vyčistený dezinfekčnými prostriedkami, spoločnosť ARRIVA čistí autobusy aj ozónom. Vodiči autobusov boli informovaní o preventívnych opatreniach proti šíreniu vírusov, v autobusoch majú k dispozícii dezinfekčné prostriedky na čistenie rúk.

Bezdotykové dávkovače dezinfekčných prostriedkov pribudnú aj pri vstupoch do župných kultúrnych zariadení – múzeí, galérií, knižníc či divadiel. Organizácie majú povinnosť zabezpečiť dezinfekciu kľučiek, zábradlí aj výťahov. „Krajské domovy sociálnych služieb a špecializované sociálne zariadenia sa riadia sprísneným hygienicko-epidemiologickým režimom. Až do odvolania sú povinné zvýšiť frekvenciu dezinfekcie priestorov a odporúčame obmedziť pohyb návštevníkov,“ dodala Terezková.