Nitra Regióny Šaľa

Základné školy v Šali získali z Bruselu poriadny balík. Využitie je rôzne

Školy investujú peniaze najmä do pomôcok. Zdroj: TASR / Alexandra Moštková

ŠAĽA– V Šali v súčasnosti modernizujú odborné a jazykové učebne v piatich základných školách. Mesto získalo na tento účel nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie zhruba 340-tisíc eur.

 

„Všetky práce by mali byť ukončené do začiatku ďalšieho školského roka – do septembra 2019,“ informovala médiá Erika Kollerová zo šalianskej radnice.

Na Základnej školy Jána Hollého vybavia učebňu informačných a komunikačných technológií a tiež dve jazykové učebne. Žiaci sa môžu tešiť na nové notebooky vrátane softvérového príslušenstva, do jazykových učební nakúpili nábytok, výpočtovú techniku a rôzne zariadenia, napríklad slúchadlá. Vo všetkých troch miestnostiach pribudnú aj nové interaktívne tabule.

Znovuobjavenie chémie

Žiaci na Základnej škole Ľudovíta Štúra zas budú mať lepšie podmienky na získavanie nových vedomostí z oblasti biochémie a polytechniky. „Cieľom je tiež vytvoriť podmienky pre znovuobjavenie chémie pre deti v meste s tradíciou chemického priemyslu a tradíciou stredného školstva v oblasti chémie,“ píše sa v projekte. V učebni polytechniky zároveň vymenia okná za nové.

Učebne fyziky zmodernizujú na na Základnej škole s materskou školou Jozefa Murgaša aj na Základnej škole s materskou školou Petra Pázmánya. Na Základnej škole Jozefa Cígera Hronského pribudne okrem učebne fyziky a jazyková učebňa.