Domáce Spoločnosť Top

Zákaz vstupu neočkovaným deťom. Kalavská začala boj proti nákazách v škôlkach

Zdroj: TASR / Roman Hanc

BRATISLAVA – Ministerka, hygienici, odborníci či lekári sú v otázke očkovania detí za jedno. A preto sprísnenie zákonov v tejto oblasti sa v blízkej dobe môže stať skutočnosťou. Rezort zdravotníctva pod vedením Andrey Kálavskej navrhuje neprijať nezaočkované deti do škôlky. Nárvh sa samozrejme stretol aj s odporcami, ktorí dlhodobo odmietajú povinné očkovanie. 

 

S návrhom zakázať vstup neočkovaným deťom do predškolského zariadenia prichádza ministerstvo zdravotníctva. V spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva pripravili novelu zákona, na základe ktorej nebude možné prijať do predškolského zariadenia nezaočkované dieťa. Povinným očkovaním detí sa tak má zabrániť zavlečeniu vážnych zdravotných ochorení do detského kolektívu. Súčasťou legislatívnej zmeny je aj zrušenie sankcií za nepodrobenie sa povinnému očkovaniu. „Vysielame tým jasný signál, že cieľom povinného očkovania nie je vyberanie pokút za jeho odmietanie, ale prevencia závažných infekčných ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním,“ uviedla ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.

Dnes výška ,,pokuty” za odmietnutie povinného očkovania dosahuje výšku 331 eur. Sankcie by sa tak zrušili po 12 rokoch od zavedenia do praxe. Pokiaľ tento legislatívny návrh prejde schvaľovacím procesom, rodičia nezaočkovaných detí im budú musieť zabezpečiť individuálnu starostlivosť.

V súčasnosti môže byť do predškolského zariadenia prijaté aj dieťa, ktoré neabsolvovalo povinné očkovanie. ,,Dostatočná úroveň zaočkovanosti detí a zachovanie kolektívnej imunity populácie nám zabezpečí ochranu pre všetkých ľudí. Z tohto dôvodu je potrebné realizovať aj zmeny v oblasti prijímania detí do predškolského zariadenia na základe ich očkovacieho statusu,“ vysvetlil hlavný hygienik Ján Mikas s tým, že obmedzenia prijímania neočkovaných detí do materských škôl zaviedli aj v Českej republike, Litve či Francúzsku.

Nový návrh zákona z dielne ministerstva zdravotníctva nedovoľuje prijať nezaočkované deti do predškolského zariadenia. Zdroj: TASR / Dano Veselský

Kontroly v škôlkach

Dieťa bude musieť byť zaočkované podľa očkovacieho kalendára alebo bude musieť mať potvrdenie od ošetrujúceho lekára, že je proti nákaze imúnne. Výnimka môže nastať v prípade, že dieťa nemôže byť zaočkované kvôli trvalej kontraindikácii. Údaje o zaočkovaní detí bude možné zistiť na základe potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti, ktoré zahŕňa aj informáciu o povinnom očkovaní. ,,Zo strany orgánov verejného zdravotníctva SR bude naďalej vykonávaná ročná administratívna kontrola zaočkovanosti vybraných ročníkov vo všetkých ambulanciách všeobecných lekárov pre deti a dorast v SR,” objasnila pre Glob.sk Daša Račková z Úradu verejného zdravotníctva.

Úrad verejného zdravotníctva bude robiť kontroly. Zdroj: TASR / Štefan Puškáš

Odporcovia očkovania

Občianske združenie Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania striktne odmieta návrh z dielne rezortu zdravotníctva. Tento krok vníma ako nátlak zo strany štátnych inštitúcií nútiť rodičov očkovať svoje deti. ,,Vylučovanie nezaočkovaných detí zo škôlkarského kolektívu navyše vnímame ako pokus o etablovanie novej formy diskriminácie, čo je v demokratickej spoločnosti neprípustné,” povedala pre Glob.sk predsedníčka občianskeho združenia Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania Iva Vranská Rojková.

Povinné očkovanie však deti chráni pred ochoreniami ako sú tetanus, čierny kašeľ, záškrt, vírusová hepatitída B, hemofilové invazívne nákazy, detská obrna, osýpky, ružienka a parotitída (mumps) a pneumokokové invazívne ochorenia.

Povinné očkovanie deti chráni pred tetanom, čiernym kašľom, záškrtom, hepatitídou B, hemofilovými invazívnymi nákazami, detskou obrnou, osýpkami, ružienkou, mumpsom a pneumokokovými invazívnymi ochoreniami. Zdroj: archív

Pediatri a analytici kopú za jedno

Nový návrh ministerstva zdravotníctva však naopak víta analytik Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Dušan Zachar. ,,Nezaočkovaní sú totižto tzv. čiernymi pasažiermi, ktorí benefitujú zo zaočkovanosti ostatných. Je to nefér. Ak bude pribúdať nezaočkovaných, bude to ohrozovať aj zaočkovaných a celkovo sa bude znižovať kolektívna imunita celej populácie, čo určite nie je vo verejnom záujme,” povedal pre Glob.sk Zachar.

S legislatívnym návrhom sa stotožnila aj detská lekárka Marta Špániková. Zastáva názor, že povinnosť očkovania detí skutočne zabráni prenosu ďalších chorôb. ,,Keď beriem nových pacientov, tak podmienkou je, že rodičia svoje deti musia dať očkovať,” povedala pre Glob.sk pediatrička Marta Špániková.

,,Nezaočkovaní sú totižto tzv. čiernymi pasažiermi,” tvrdí analytik Zachar. Zdroj: TASR / AP