Domáce Politika Spoločnosť Top

Zaistenie majetku bude spravovať nový úrad. Vzniknú aj nové trestné činy

Zdroj: TASR / Jakub Kotian

BRATISLAVA – Zaisťovanie majetku by mohol spravovať nový úrad pod Ministerstvom spravodlivosti SR. Do trestného zákona by sa mohli pridať nové trestné činy ohýbania práva a prikrmovania. Na tlačovej konferencii o tom vo štvrtok informovala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí), ktorá predložila nový návrh zákona do medzirezortného pripomienkového konania.

 

V súvislosti s novým úradom pre správu zaisteného majetku budú existovať nové inštitúty v rámci celého trestného procesu. Súčasťou tých bude aj spôsob na zaistenie nehnuteľnosti, čo doteraz nebolo možné. Rovnako by mal nový úrad zaistiť, aby bol majetok zhabaný ešte pred odsúdením páchateľa a aby bolo znemožnené ho prepisovať na príbuzných. „Cez ochranné opatrenie dôjde k zhabaniu časti majetku, ktorý sa pokúsi páchateľ prepísať na inú osobu,“ informovala Kolíková. Ministerka doplnila, že samotný úrad nebude spravovať konkrétne hnuteľné a nehnuteľné veci, ale bude na to zazmluvňovať tretie strany.

Ďalšou novinkou bude aj trestný čin ohýbania práva. Ten má za cieľ trestať vážne svojvoľné rozhodnutie zo strany sudcu alebo rozhodcu. „Považujeme to za také vážne pochybenie zo strany sudcu, že si myslíme, že by to malo mať aj trestnoprávnu rovinu,“ vysvetlila ministerka. Za takýto trestný čin by mohol sudca dostať trest vo výmere jedného až piatich rokov väzenia. V takomto prípade by prichádzala do úvahy aj obnova konania pri očividne svojvoľnom rozhodnutí.

Novým trestným činom bude aj trestný čin tzv. prikrmovania, ktorý by mal trestať prijatie a poskytnutie nenáležitej výhody. Pri tomto trestnom čine nebude tak ako pri korupcii nutné preukazovať príčinnú súvislosť. „My dobiehame ostatné krajiny, ktoré už takéto inštitúty majú,“ doplnila ministerka. Prípadné pripomienky k zákonu môžu podľa portálu slov-lex navrhovať oprávnené subjekty do 15. júla.