Bratislava Regióny

Začalo sa konanie o stavebnej uzávere v oblasti skládky CHZJD

BRATISLAVA/RUŽINOV – Skládka odpadu bývalých Chemických závodov Juraja Dimitrova (CHZJD) je dôvodom, prečo sa Národná rada SR v týchto dňoch venuje návrhu zákona ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa. Návrh novely zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže má pomôcť pri vyvlastňovaní pozemkov, kde sa environmentálne záťaže nachádzajú a zároveň ich majitelia nesúhlasia s ich odstránením.

V rovnakom čase na MČ Ružinov prišlo oznámenie o začatí územného konania o stavebnej uzávere, ktoré iniciovala Mestská časť Vrakuňa na žiadosť ministerstva životného prostredia. Skládka CHZJD sa navyše MČ Ružinova dotýka aj v prípade 13 parciel, o spodnej vode nehovoriac.

Reč je vlastne o ploche 4,65 hektára, a to najmä v priestore starého ramena Malého Dunaja (známe aj pod názvom Mlynské rameno), ktoré sa postupne zavážalo chemickým odpadom z CHZJD (v objeme až 120-tisíc metrov kubických) a následne bolo prekryté vrstvou zeminy. Na základe podrobného geologického prieskumu, ktorý sa realizoval v rokoch 2014/2015, sa  preukázalo významné a rozsiahle znečistenie „pôdneho vzduchu, horninového prostredia a podzemných vôd”. A to takej miery, že sa pristupuje k sanácii.

Stavebná uzávera má tak zabrániť tomu, aby sa náklady na budúcu sanáciu neúmerne nezvyšovali. Napríklad kvôli novovzniknutým stavbám a to vrátane líniových (čo sú najmä  plynovody, teplovody, diaľnice, cesty a miestne komunikácie, stavby dráh, podzemné a nadzemné vedenia rozvodu elektriny, vodovodné a kanalizačné rady alebo vedenia elektronickej komunikačnej siete).

Zároveň je vďaka stavebnej uzávere na 100% jasné, že ministerstvo životného prostredia zvolilo cestu budovania podzemnej tesniacej steny, čo považuje za realizáciu nápravného opatrenia v súvislosti zo skládkou CHZJD.

Tá by mala byť približne 2 kilometre dlhá, 22 metrov hlboká a 80 centimetrov široká. podzemnú tesniacu stenu a nepriepustné prekrytie povrchu skládky. Súčasťou sanácie by malo byť aj nepriepustné prekrytie povrchu skládky spolu s čerpaním a čistením kontaminovaných podzemných vôd v okolí skládky.

FOTO: SITA/Ján Slovák