Domáce Politika

Z príspevku pre okres Rimavská Sobota na roky 2016-2020 sa vyčerpala ani nie polovica financií

Zdroj: TASR / Oliver Ondrᚹ

JESENSKÉ – Podľa vládneho akčného plánu pre okres Rimavské Sobota sa plánuje v rokoch 2016 – 2020 preinvestovať v okrese celkom 157 miliónov eur, z toho z eurofondov 112 miliónov eur. Regionálny príspevok (RP) má v rokoch 2016 – 2020 dosiahnuť 6,35 milióna eur. Do konca roku 2018 bolo z tohto príspevku poskytnutých 2,62 milióna eur, čo je približne 40 %.

Najviac peňazí z RP zatiaľ smerovalo do Hnúšte napríklad aj na zlepšenie infraštruktúry v tamojšom priemyselnom parku a prípravu pozemkov či na zriadenie a zabezpečenie prevádzky a činnosti v miestnej strednej odbornej škole.

Významné finančné prostriedky išli aj na zriadenie centra podpory regionálneho rozvoja v Rimavskej Sobote či na stavbu novej budovy Základnej školy v obci Radnovce.

Z eurofondov získali prostriedky najmä miestne akčné skupiny Cerovina a Malohont, miestne podniky na technológie, školy na vybavenie a obce najmä na rekonštrukciu ciest a verejných priestranstiev.

Okres Rimavská Sobota s dlhodobo najvyššou mierou nezamestnanosti mal ešte v máji 2016 takmer 10.500 ľudí bez práce a miera evidovanej nezamestnanosti bola 25,87 percenta. Na konci roku 2018 nezamestnanosť poklesla na 16,15 percenta a ľudí bez práce bolo 6403. Akčný plán si pritom kladie za cieľ vytvoriť do roku 2020 ešte ďalších 2300 pracovných miest.