Banská Bystrica Bratislava Košice Nitra Prešov Regióny Top Trenčín Trnava

Z hazardu tečú do rozpočtov veľké príjmy. Nitra mu dala STOP, obmedziť ho chcú aj iné mestá

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Nitrianske zastupiteľstvo urobilo v piatok významný krok. Na celom území zakázali herne a hazard prijatím Všeobecne záväzného nariadenia (VZN). Museli sa však riadiť novelou zákona o hazardných hrách, ktorú schválil parlament začiatkom roka. Ide tak vôbec o prvé krajské mesto, ktoré si schválilo tak razantný krok, ktorý platí pre celé územie mesta. Glob.sk preto zaujímalo, ako chcú v tejto téme postupovať aj ostatné krajské mestá. 

 

Poslancom nitrianskeho zastupiteľstva sa v piatok podarilo prijať a schváliť VZN, ktoré zakazuje prevádzkovanie herní a hazardu na území celého mesta. Spravili tak po tom, ako na magistrát bola doručená petícia s vyše 23-tisícmi podpisov. To predstavuje viac ako potrebných 30 percent občanov, ktorí majú v meste trvalý pobyt a dosiahli plnoletosť. Túto podmienku totiž stanovuje novela zákona o hazardných hrách, ktorú prijali poslanci parlamentu ešte začiatkom feburára tohto roku. Podľa zákona môže mesto vydať VZN v prípade, ak najmenej 30% obyvateľov obce spíše petíciu, ktorou sa sťažujú na narúšanie verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier. To Nitrania splnili. Výnimku v zákona tvoria iba mestá Bratislava a Košice, ktorým zákon znížil potrebný počet podpisov na polovicu. To však neplatí, ak štatúty týchto miest prenesú pôsobnosť v oblasti hazardných hier na mestské časti. Novela zákona vošla do účinnosti začiatkom júna. 

„Som veľmi rád, že sa nám podarilo v mestskom zastupiteľstve schváliť VZN o zákaze hazardu. Chcem sa poďakovať všetkým 24 poslancom, ktorí hlasovali za. Je to vypočutie hlasu ľudu. Chcem poďakovať aj petičnému výboru, dobrovoľníkom a aktivistom, ktorí vyzbierali podpisy. Je to najväčšia petícia, akú doteraz Nitra zažila a som rád, že toto VZN máme,” uviedol primátor Nitry Marek Hattas po hlasovaní zastupiteľstva. V praxi schválenie VZN znamená, že sa v Nitre už nebudú vydávať nové licencie pre herne a kasína, pričom licencie už existujúcich budú postupne končiť. „Ku koncu roka 2019 skončia štyri herne a potom budú postupne končiť ďalšie. Poslednému kasínu uplynie licencia v roku 2024,” skonštatoval Hattas.

V Nitre nebudú vydávať nové licencie pre herne. Platnosť poslednej vyprší v roku 2024. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

Súdna dohra

Podľa nitrianskeho primátora je však zákon o prevádzkovaní herní zle nastavený a tvrdí, že bude potrebná jeho zmena. „Napríklad vyžadovaním dôkazov o narúšaní verejného poriadku herňami vyvoláva zbytočné prieťahy a svojím spôsobom zasahuje do kompetencií samospráv. Myslím si, že zvolení primátori a mestskí poslanci majú dostatočný mandát, ktorý získali vo voľbách, aby o hazarde na území miest a obcí mohli rozhodovať,” povedal Hattas. Výpadok z mestského rozpočtu navyše podľa primátora nebude okamžitý. „Tento rok prídeme o 5000 eur, ďalší rok o 100.000 eur a postupne sa to bude znásobovať až do roku 2024, kedy to bude tých 600.000 eur. To znamená, že máme dosť času na to, aby sme mestskú kasu pripravili na tento výpadok,” vysvetlil Hattas.

Podľa primátora Hattasa príde Nitra o financie v mestskom rozpočte v hodnote viac ako pol milióna. Zdroj: TASR / Henrich Mišovič

Schválenie VZN však zrejme bude mať aj súdnu dohru. Právnici Asociácie zábavy a hier pripravujú viacero podaní, ktoré zatiaľ asociácia nebude konkretizovať. „Čakali sme tento výsledok, nakoľko primátor Nitry Marek Hattas od začiatku zdieľal fanatické nálady Chromíkovcov proti tomuto podnikaniu. Zo strany mesta ide o bezprecedentné porušovanie niekoľkých zákonných podmienok a vážne spochybňujeme aj samotné prešetrenie petície, keďže primátor sa v nej osobne angažoval a tlačil na jej vyzbieranie,“ tlmočila stanovisko Asociácie zábavy a hier jej hovorkyňa Dominika Lukáčová.

Glob.sk zisťoval, ako plánujú riešiť situáciu ohľadne hazardu aj iné krajské mestá. 

Návrh nového VZN v hlavnom meste

Podľa hovorcu bratislavského magistrátu Petra Bublu obyvatelia hlavného mesta dlohodobo vnímajú hazard v meste veľmi kriticky. Svedčí o tom aj petícia, ktorú v minulosti podpísalo viac ako 100-tisíc obyvateľov. “Konkrétne výhrady Bratislavčanov nesmerujú ani tak k narúšaniu verejného poriadku v súvislosti s herňami, ale skôr k počtu a nevhodnému umiestneniu herní v meste aj na sídliskách,” vysvetlil. Peticíou sa v roku 2017 zaoberalo aj zastupiteľstvo, ktoré koncom marca toho roku prijalo VZN o zákaze herní na území Bratislavy. Zhruba o tri mesiace však Krajský súd Bratislava uznesením rozhodol o nesúlade VZN. Tým sa tak stalo neúčinným a po pol roku stratilo zo zákona aj právoplatnosť.

“Hlavné mesto SR Bratislava vydáva od 1.5.2017 nesúhlasné vyjadrenia k umiestneniu prevádzok s hazardnými hrami, ktoré má však pre ministerstvo financií SR Bratislava len informatívny charakter. V každom prípade v súčasnosti pripravujeme VZN k čiastočnému obmedzeniu hazardných hier na území hlavného mesta. Navrhované VZN upravuje podmienky umiestňovania herní na území Bratislavy,” napísal Bubla pre glob.sk. V rámci mesta má hlavné mesto z hazardných hier výnosy okolo 6,5 až 7,3-milióna eur ročne. “Avšak podstatnú časť príjmov tvoria odvody z kurzových stávok (cca 5,0 mil. eur),” uzavrel. 

Na magistrát bola pred pár rokmi doručená petícia proti hazardu v meste. Napriek schválenému VZN ho Krajský súd zrušil. Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

Čiastočný zákaz

Iná situácia je v Trnave. Tam podľa hovorcu mesta Pavla Tomašoviča neevidujú zo strany obyvateľov žiadne sťažnosti súvisiace s hazardom. Rovnako nemajú podľa jeho slov žiadny väčší problém s prevádzkovaním herní na územi mesta. “Z tohto dôvodu zatiaľ mestské zastupiteľstvo nemuselo riešiť sťažnosti, ani zvýšenú reguláciu či ich zrušenie,” vysvetlil. Ako ďalej dodal, tak za rok 2017 bol správny poplatok za úkony v zmysle zákona o hazardných hrách vyše 115-tisíc eur, pričom odvod z hier predstavoval sumu takmer 357-tisíc eur. V roku 2018 za správny poplatok vyzbierali 82-tisíc eur a odvod z hazardných hier predstavoval sumu 435-tisíc eur.  

Sťažnosti od začiatku tohto roka neeviduje ani magistrát mesta Trenčín, rovnako ani žiadnu petíciu. “Koncom mája však poslanci mestského zastupiteľstva schválili v príslušnom VZN, že v roku 2019 sa na území mesta Trenčín zakazuje prevádzkovanie hazardných hier v dňoch od 18. do 23. decembra (vrátane),” uviedla hovorkyňa mesta Erika Ságová. Výnosy z hazardných hier v meste predstavujú zhruba 400-tisíc eur. Rozdiely medzi rokmi 2017 a 2018 sú minimálne.

V Trenčíne prijali VZN, podľa ktorého bude zakázané hrať hazardné hry pred vianočnými sviatkami. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

Osobitné podmienky na prevádzkovanie herní

Banskobystrický magistrát pravidelne monitoruje problémy ohľadne hazardu na území mesta a prijíma v tomto smere regulácie v rámci možností daných zákonom. “Negatívne dôsledky hazardu mesto vidí v závislostiach, v negatívnych dopadoch na rodiny hráčov, v sekundárnej kriminalite spôsobenej dlhmi, ale aj v tom, že herne vytvárajú v meste „mŕtve“ zóny. Mestské zastupiteľstvo preto prijalo na mimoriadnom zasadnutí dňa 2. apríla uznesenie, ktorým potvrdilo, že prevádzkovanie hazardných hier, rozširovanie alebo vytváranie nových prevádzok herní a kasín nie je v záujme mesta,” uviedla hovorkyňa mesta Dominika Smoleňová. Dodala, že následne zastupiteľstvo prijalo dve samostatné VZN, ktoré regulujú a obmedzujú prevádzkovanie hazardných hier na území mesta.

“Tie regulujú prevádzkovanie hazardných hier na území mesta, ktorými sa v súlade s novým zákonom o hazardných hrách zohľadňuje verejný záujem na obmedzení sociálnych rizík hrania hazardných hier a dodržiavania verejného poriadku v meste. Nové VZN o hazardných hrách upravuje podmienky umiestňovania herní na území mesta, zakazuje prevádzkovanie hazardných hier na území mesta v určených dňoch v príslušnom kalendárnom roku, zavádza kontrolu a osobitné podmienky na prevádzkovanie hazardných hier (zákaz herní 200 m od škôl a školských zariadení, zákaz nových herní 200 m od existujúcej herne, zákaz prevádzkovať herne napr. cez vianočné a veľkonočné sviatky),” vysvetlila.

Nové VZN v Trenčíne zavádza kontrolu a osobitné podmienky na prevádzkovanie hazardných hier (zákaz herní 200 m od škôl a školských zariadení, zákaz nových herní 200 m od existujúcej herne, zákaz prevádzkovať herne napr. cez vianočné a veľkonočné sviatky). Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

Druhé VZN mení VZN číslo 4/2015 o pravidlách času predaja v obchode a prevádzky služieb. Prostredníctvom novely menia prevádzkovanie hahazrdných hier v kasínach tak, že rušia neobmedzenú možnú prevádzku. Namiesto toho môžu byť herne a kasína otvorené od 10:00 do 3:00 rána nasledujúceho dňa. “Tieto opatrenia prijalo mesto predovšetkým na zlepšenie systému ochrany detí a rodiny,” uviedla Smoleňová. Oficiálne sťažnosti od obyvateľov na hazard ako taký však neevidujú. “Príjem z hazardu sa ročne pohyboval na úrovni približne 450-tisíc eur,” uzavrela.

Bez platného VZN o hazardných hrách sú aj v Žiline. Neevidujú totiž žiadne sťažnosti zo strany občanov na rušenie verejného poriadku pri hraní hazardných hier. “Od 1.6.2019 sa zriadil Úrad pre reguláciu hazardných hier, do pôsobnosti ktorého prechádzajú s výnimkou legislatívy prakticky všetky činnosti v oblasti hazardných hier, a to najmä vydávanie licencií (predtým obec – udeľovanie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov),” uviedla hovorkyňa mesta Katarína Gazdíková. Dodala, že do mestskej pokladnice išlo v roku 2018 z odvodov z hazardných hier viac ako 2 milióny eur.

Polaček vníma hazard negatívne

Primátor Košíc Jaroslav Polaček si vo svojom volebnom programe určil aj boj proti hazardu. Chce, aby Košice boli bez herní a automatov. “Ak by sa ich počet znižoval, isto by aj v našom meste výrazne ubudlo rodín, ktoré sú veľmi negatívne zasiahnuté hráčskou vášňou svojich členov,” povedal na nedávnom mestskom zastupiteľstve. Avšak počas minulého roka pribudlo v centre Košíc viacero kasín, s ktorými on nesúhlasil. “Už dlhodobo som presvedčený, že herne nepatria do centier miest a ani do ich obytných zón. Práve hazard bol jednou z tém, o ktorých sme nedávno rokovali aj na stretnutí primátorov krajských miest – K8, kde som predsedom. Žiaľ musím povedať, že schválená novela zákona o hazarde znižuje samosprávam možnosti regulácie hazardných hier,” vysvetlil.

Podľa Polačeka totiž bude pre samosprávy komplikované dokazovať, že hazard narúša verejný poriadok. Najmä čo sa týka negatívneho dopadu hazardných hier na obyvateľstvo. Privítal by preto novelu zákona, podľa ktorej by samosprávy samé rozhodovali o tom, či chcú mať v meste hazardné hry. “V Košiciach je trochu špecifická situácia, keďže finančné príjmy z prevádzkovania týchto hier idú do rozpočtu mestských častí a nie mesta. Práve starostovia mestských častí musia povedať, či chcú na svojom území hazard a peniaze z neho, alebo budú blokovať tieto podnikateľské aktivity. Na najbližšom stretnutí so starostami isto otvorím aj túto tému. Nielen mňa, ale aj košickú verejnosť bude zaujímať, či by súhlasili s výraznou reguláciou kasín alebo herní v jednotlivých mestských častiach,” uviedol.

Polaček je dlhodobo presvedčený, že herne nepatria do centier miest a ani do ich obytných zón. Zdroj: TASR / Roman Hanc

Osobne by preto privítal, aby herne a kasína v Košiciach nepribúdali. Prízvukuje, že by sa potom zlepšil rodinný život a znížila by sa aj kriminalita spôsobená finančnými dlhmi hazardných hráčov. “Aj ja vnímam hazard ako negatívny spoločenský jav a stotožňujem sa s tým, že významnou úlohou miest je regulácia činnosti v tejto oblasti, na základe ktorej by sme mohli dosiahnuť kvalitnejší spôsob života prostredníctvom právnej regulácie na území mesta,” uzavrel. 

Celospoločenský problém

Petíciu od obyvateľov eviduje aj prešovský magistrát. Tá však podľa hovorkyne Evy Peknušiakovej do dnešných dní nebola mestu doručená. “Aj keď neevidujeme konkrétne podané sťažnosti, vnímame nevôľu zo strany občanov na existujúce, ale aj vznikajúce herne. Ide o celospoločenský problém, kedy herne môžu mať negatívny vplyv na mládež aj dospelých. Nie je neznámy fakt vzniku závislosti. Často to býva však aj neriešený problém, ktorý môže mať dopad na rodinný život,” uviedla. Dodala, že na najbližšom mestskom zastupiteľstve plánujú predložiť dva návrhy VZN. V jednom chcú docieliť, aby mesto stanovilo dátumy, kedy bude zakázané prevádzkovanie hazardných hier počas budúceho roka. A to v maximálnej možnej miere, čo je podľa zákona 12 dní.

“V ďalšom VZN má mesto možnosť regulovať umiestnenie hazardných zariadení najbližšie do 200 m od školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí a ubytovne mládeže,” napísala. Na záver dodala, že výnosy z hazardných hier pre mestskú pokladnicu predstavujú sumu pol milióna eur ročne. 

Galéria
Vallo pripravuje nové VZN, ktoré by čiastočne obmedzilo prevádzkovanie herní v Bratislave. Zdroj: archív
Herne vníma ako problém viacero primátorov Slovenska. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
Nitra ako prvé krajské mesto zakázala na celom území mesta prevádzkovanie herní. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
Viaceré krajské mestá sa snažia aspoň čiastočne obmedziť prevádzkovanie herní v mestách. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
V Bratislave bola v minulosti rozsiahla petícia, pre VZN však nepomohla. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
Krajský súd v minulosti zrušil schválené VZN, ktoré schválili poslanci bratislavského zastupiteľstva. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
Ascoiácia zábavy a hier sa chce po schválení VZN v Nitre obrátiť na súd. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
Kasína rieši každé krajské mesto. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
V Banskej Bystrici zaviedli po schválení VZN osobitné podmienky pre prevádzkovanie herní a kasín. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
Trnavské mestské zastupiteľstvo nemuselo zatiaľ riešiť sťažnosti, ani zvýšenú reguláciu či ich zrušenie prevádzkovania herní. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
Herne vníma ako problém viacero primátorov Slovenska. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
Viaceré krajské mestá sa snažia aspoň čiastočne obmedziť prevádzkovanie herní v mestách. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
Viaceré mestá majú výnosy z herní okolo pol milióna eur ročne. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
Začiatkom roka schválili parlamentní poslanci novelu zákona o hazardných hrách. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
Podľa zákona môže mesto vydať VZN len v prípade, ak najmenej 30% obyvateľov obce spíše petíciu, ktorou sa sťažujú na narúšanie verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
Ascoiácia zábavy a hier sa chce po schválení VZN v Nitre obrátiť na súd. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
Primátor Košíc Jaroslav Polaček deklaroval boj s hazardom už vo svojom volebnom programe. Zdroj: TASR / Roman Hanc
Hattas považuje hlasovanie a schválenie VZN za úspech. Zdroj: TASR – Henrich Miššovič
Primátorka Prešova Andrea Turčanová chce schváliť dve úpravy VZN o hazardných hrách.
navigate_before
navigate_next