Politika Top Zahraničné

Washingtonský močiar sa Trumpovi vysúšať nedarí, Obama mal navrch

WASHINGTON – Donald Trump vyhlasoval, že vysuší washingtonský močiar. Bol to jeden z jeho hlavných predvolebných sľubov. Väčšina Američanov sa však nazdáva, že zatiaľ sa mu v tom veľmi nedarí.

“Väčšina Američanov – 54 percent – hovorí, že Trump neurobil žiadny pokrok v zmenení Washingtonu,” uviedol Gallupov inštitút. Z prieskumu verejnej mienky vyplýva, že pokrok v zmene hlavného mesta vníma len 40 percent Američanov.

Donald Trump počas predvolebnej kampane hovoril, že Washington je ako močiar – človek sa tam utopí v byrokracii, korupcii a v prebujnenej administratíve. Sľuboval, že ak sa stane prezidentom, tento močiar vysuší. Vo funkcii je momentálne tri a pol mesiaca.

“Aj Obama počas svojej kampane v roku 2008 sľuboval, že uskutoční reformu etických pravidiel, ktorá urobí Washington efektívnejším a lepšie reagujúcim na potreby občanov. Keď bol vo funkcii približne sto dní, 53 percent Američanov verilo, že v menení Washingtonu už pokročil,” porovnal Gallup Trumpa s jeho predchodcom.

Podľa inštitútu tento rozdiel vo veľkej miere vyplýva nielen z toho, ako ľudia vnímajú plnenie tohto konkrétneho sľubu, ale aj z celkového hodnotenia prezidenta. Kým prácu Obamu po 100 dňoch vo funkcii schvaľovalo 60 percent Američanov, v prípade Trumpa je to necelých 40 percent.

Trump v úsilí zmeniť Washington zaviedol krátko po nástupe do funkcie päťročný zákaz pre bývalých vládnych úradníkov lobovať u súčasných vládnych zamestnancov. Do svojho kabinetu si tiež prizval ľudí z nepolitických kruhov, najmä podnikateľov neovplyvnených politikou a washingtonským prostredím.

Niektorí z týchto členov vlády však zároveň čelia kritike z možného konfliktu záujmov. Kritici spomínajú napríklad ministra zahraničných vecí Rexa Tillersona, ktorý bol pred príchodom do vlády riaditeľom ropnej a plynárenskej spoločnosti ExxonMobil, a svoje politické rozhodnutia tak teraz môže robiť s ohľadom na záujmy tohto priemyselného odvetvia.

Trump tiež tri dni po nástupe do funkcie zmrazil akékoľvek prijímanie nových vládnych zamestnancov s cieľom odstrániť prebujnenosť administratívy. Neskôr Biely dom toto nariadenie upravil a konkretizoval. Nariadil aj preveriť hospodárenie jednotlivých vládnych agentúr a porovnanie výdavkov s dosiahnutými výsledkami.