Domáce Spoločnosť

Vývoz rúbaniny z tunela Prešov na stavbe D1 je v súlade s povoleniami, tvrdí NDS

Zdroj: TASR / Františšek Iván

BRATISLAVA – Vývoz rúbaniny z tunela Prešov na stavbe úseku diaľnice D1 Prešov, západ – Prešov, juh je podľa Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS) v súlade s povoleniami. “Všetky práce sú realizované na základe právoplatného rozhodnutia Okresného úradu životného prostredia (v Prešove). Zároveň všetky výsledky skúšok a rozborov certifikovanými akreditovanými laboratóriami preukazujú environmentálnu nezávadnosť predmetného materiálu,” uviedla v utorok pre agentúru SITA hovorkyňa NDS Michaela Michalová. NDS tak reagovala na zásah polície v Mestských lesoch Prešov pre navážanie odpadu zo stavby tunela Prešov.

“Prírodný materiál pochádza priamo z územia, kde sa vyváža. NDS ako investor vždy hľadá najlepšie riešenie z pohľadu vplyvov na životné prostredie,” uviedla Michalová. Ide podľa nej o synergický efekt, keď prebytok materiálu zo stavby má druhotné využitie pre potreby mesta Prešov a zároveň sa ušetria financie na stavbe.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) informovalo, že vyšetrovanie polície je nezávislé a žiadnym spôsobom do neho nezasahuje. “Sme pripravení plne spolupracovať s políciou aj s ostatnými orgánmi štátnej správy. Platí, že rezort dopravy pri prebytku nakladá s výrubovým materiálom v súlade s environmentálnymi predpismi, efektívne a hospodárne,” uviedol rezort dopravy pre agentúru SITA.

Združenie D1 Prešov, západ – Prešov, juh, zhotoviteľ rovnomenného úseku, zareagovalo, že má na tieto úpravy právoplatné povolenie od mesta Prešov. “Vyrúbaný inertný materiál z tunela Prešov sa používa na budovanie násypov stavby diaľnice, ako aj na úpravu lesných ciest v majetku mesta Prešov,” informovala agentúru SITA PR manažérka a hovorkyňa stavebnej spoločnosti Eurovia SK, a. s., (vedúci člen združenia) Simona Tarčáková.

Policajti v utorok od skorého rána vykonávali ďalšie procesné úkony v súvislosti s navážaním odpadu z výstavby tunela Prešov do Mestských lesov Prešov. Ako informovala prešovská krajská polícia, prípad vyšetrujú ako zločin neoprávneného nakladania s odpadmi. Do tejto akcie bolo nasadených vyše dvadsať policajtov, hasiči, rôzna policajná a hasičská technika či najmodernejšia technika pre znalecké skúmanie, pričom vyšetrovacie úkony vykonávali na úseku v dĺžke viac ako pätnásť kilometrov. Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.

Hlavným zhotoviteľom stavby úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh v dĺžke 7,9 kilometra, vrátane tunela Prešov (2,2 km), je združenie stavebných spoločností Eurovia SK, a. s., Košice (vedúci člen), Doprastav, a. s., Bratislava a Metrostav, a. s., Praha. Stavebný dozor na stavbe zabezpečujú firmy AE Dozorinng, s. r. o., BUNG Slovensko, s. r. o., a Infram SK, s. r. o. Juhozápadný obchvat Prešova na D1 je vo výstavbe od júna 2017, dokončený by mal byť v júni 2021. Zmluvná hodnota stavebných prác je 356,35 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty, financovanie je zabezpečené zo zdrojov Kohézneho fondu Európskej únie a zo štátneho rozpočtu cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020.