Domáce Politika Top

Výstava The Human Body porušuje ľudské práva, tvrdí OĽaNO

BRATISLAVA – Poslankyne NR SR za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO) z Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Erika Jurinová a Anna Verešová odsudzujú výstavu The Human Body, ktorá má byť v Bratislave od 24. augusta do 25. novembra. Podľa nich výstava porušuje základné ľudské práva a posúva hranicu mravných noriem. „Dnes, v čase moderných technológií a 3D tlačiarní, sa dokážeme dostať k verným a podrobným kópiám ľudského tela aj bez zneužitia mŕtvych ľudských tiel. Komerčná prezentácia mŕtveho ľudského tela hrubým spôsobom porušuje základné ľudské práva a ľudskú dôstojnosť. Vo Francúzsku, v Izraeli a vo viacerých štátoch USA zakázali podobné výstavy,“ uvádzajú v stanovisku, ktoré dnes poskytli  obe poslankyne.

Erika Jurinová a Anna Verešová sa stotožňujú s vyjadreniami odborníkov z Lekárskej fakulty UK a Slovenskej zdravotníckej univerzity. „Tí zhodne tvrdia, že mŕtve telá môžu slúžiť iba na edukáciu na lekárskych fakultách a že komerčná výstava v žiadnom prípade nie je edukatívna a vonkoncom nie je vhodná pre širokú verejnosť,“ upozorňujú poslankyne s tým, že ak máme úctu k svojej vlastnej dôstojnosti, nemôžeme pripustiť ponižovanie dôstojnosti tých, ktorí už nie sú medzi nami. „Považujeme preto túto výstavu za urážku ľudskej dôstojnosti, za prostriedok pre ďalšie posunutie hranice mravných noriem k hrubosti a bezcitnosti,“ zdôrazňujú poslankyne.

Podľa predsedníčky poslaneckého klubu SaS Natálie Blahovej dôstojné zaobchádzanie s mŕtvymi je prirodzenou súčasťou našej kultúry. „V súvislosti s touto výstavou ma najviac znepokojuje, že podľa všetkého títo ľudia nedali počas svojho života súhlas k tomu, aby ich telo bolo využité na vedecké účely,“ povedala dnes pre agentúru SITA. Podľa nej sa to deje naviac v čase, keď nie je problém vytvoriť dokonalý a detailný model ľudského tela i každého orgánu.

„Je diskutabilné, či môžeme takéto narábanie s ľudským telom považovať za vedecké účely a či nejde viac o to, profitovať z prirodzenej fascinácie smrťou. Ak existujú dokonca podozrenia týkajúce sa toho, že ide o ľudí, ktorí prišli o život v súvislosti s politickou perzekúciou, treba byť obzvlášť obozretní,“ zdôraznila. S kolegami plánuje zhromaždiť dostatok informácií, oficiálnych listín a stanovísk a po ich vyhodnotení sa rozhodnú, aké kroky vo veci podniknú.

K výstave vydal stanovisko aj Ústav zdravotníckej etiky Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. V ňom uvádza, že podľa dostupných informácií ide o plánovanú výstavu exponátov, ktorými sú celé ľudské mŕtvoly alebo ich časti, úplne alebo čiastočne zbavené kože, vypitvané a metódou tzv. plastinácie upravené a fixované do rozličných póz “bežného života” (v medzinárodnom priestore sa na označenie podobných expozícií používa termín “nekro-pornografia”). „Organizátori výstavy či vlastníci exponátov nevedia adekvátnym spôsobom preukázať pôvod mŕtvych tiel alebo ich častí, ktoré sa použili na výrobu exponátov výstavy,“ uvádza sa v stanovisku s tým, že je dôvodné podozrenie, že ide o mŕtvoly väzňov svedomia, prípadne iných popravených osôb, čo dosiaľ nikde organizátori ani vlastníci exponátov presvedčivo nevyvrátili.

„K vystavovaným mŕtvym telám ani nie sú, podľa verejne dostupných informácií, predkladané doklady nevyhnutné pri legálnom zaobchádzaní s mŕtvym ľudským telom alebo jeho časťami (napr. (cezhraničný) transport, pietne uchovávanie). Organizátori či vlastníci výstavy nevedia tiež predložiť tzv. informovaný súhlas nebohého, ktorý by bol za jeho života získaný slobodne a v zmysle základných medzinárodných právnych a etických požiadaviek, a týkal by sa využitia jeho mŕtveho tela pre potreby takejto výstavy,“ upozorňuje ústav.

Podľa ústavu prezentácia mŕtveho, úmyselne zohaveného, obnaženého a neprirodzene fixovaného ľudského tela, akú ponúka za nemalé vstupné táto výstava, hrubým spôsobom porušuje ľudskú dôstojnosť, základné ľudské práva – a je v príkrom rozpore s fundamentálnymi etickými princípmi a normami, ktoré zdieľajú všetci ľudia „dobrej vôle“, ako aj medzinárodné spoločenstvo národov.

Ústav tiež zdôrazňuje, že výstava, jej príprava, ako aj získavanie a výroba spomínaných „exponátov“ je taktiež v príkrom rozpore s platnými právnymi predpismi, osobitne s tými, ktoré na území Slovenskej republiky i v medzinárodnom priestore upravujú zaobchádzanie s mŕtvymi ľudskými telami alebo ich časťami, ako aj s akýmkoľvek biologickým materiálom ľudského pôvodu. Ide napríklad o Dohovor o ľudských právach a biomedicíne, Trestný zákon, zákon o zdravotnej starostlivosti a zákon o pohrebníctve. Na Slovensku výstava The human body už raz bola – na jeseň 2012 na výstavisku Incheba Expo Bratislava.