Domáce Spoločnosť

Vysokoškoláci pozor. Máte možnosť uchádzať sa o grant na štúdium v zahraničí

Zdroj: TASR / Branislav Račko

BRATISLAVA – Študenti vysokých škôl sa môžu uchádzať o finančnú podporu cez grant “Študenti do sveta” na pokrytie ich nákladov pre štúdium v zahraničí.

Vybraní študenti získajú finančnú podporu na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi, letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí.

“Študenti do sveta je jedným z najobľúbenejších grantových programov Nadácie Tatra banky. V minulom roku odborná komisia vybrala 16 talentovaných študentov, ktorí za štúdiom vycestovali do USA, Japonska, Austrálie a rôznych štátov Európy,” uviedla manažérka nadácie a sponzoringu Zuzana Böhmerová.

Termín na prihlásenie projektov je do 12. apríla, pričom nadácia plánuje študentov podporiť sumou do výšky 55.000 eur. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 5000 eur. Projekty je možné predkladať len elektronicky.