Čadca Regióny Žilina

Výrub 17 stromov rozhneval primátora Čadce, jeho zástupca hovorí o ohavnom čine

Ilustračná fotografia, Zdroj: TASR/AP

ČADCA – Spolu 17 vysokých stromov nechalo spíliť mesto Čadca na Ulici A. Hlinku v súvislosti s výstavbou spoločného chodníka pre chodcov a cyklistov. Na výrub nebolo vydané žiadne povolenie, úradníci využili ustanovenie v zákone, keď sa súhlas nevyžaduje v prípade bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, prípadne hrozby škôd na majetku. Primátor Milan Gura je zo spôsobu výrubu zhrozený a považuje to za fatálne zlyhanie kompetentných pracovníkov.

V Čadci momentálne budujú trojkilometrový cyklochodník, ktorý prepojí západnú a východnú časť mesta. Súčasťou druhej etapy sú aj práce na Ulici A. Hlinku smerom na Horelicu. Počas výstavby bolo náhle vyrúbaných 17 stromov. Aleja tvorená pätnástimi javormi a dvomi lipami tu stála viac ako štyridsať rokov.

Výrub z 28. septembra pobúril vedenie mesta, ako prvý začal preverovať situáciu zástupca primátora Marcel Šulo. “Hneď 30. septembra som s kolegami išiel na miesto výrubu a následne sme požiadali o vysvetlenie pracovníka mestského úradu zodpovedného za oblasť starostlivosti o mestskú zeleň. Podľa jeho tvrdenia rozhodnutie o výrube stromov nebolo vydané. Až 2. októbra Mesto Čadca listom oznámilo na okresný úrad výrub stromov z dôvodu bezprostredného ohrozenia života a zdravia ľudí,” uviedol vo svojej reakcii viceprimátor Šulo.

Primátor o výrube údajne nevedel

Uvedené oznámenie pripravoval vedúci oddelenia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Mestského úradu v Čadci Miloslav Šulgan, ktorého vyjadrenie k celej záležitosti zverejnil portál mojekysuce.sk. Podľa Šulgana v minulosti vybudovaný asfaltový chodník a následne aj výstavba budov na druhej strane stromoradia spôsobili chradnutie stromov. Dôvodom na výrub bola však hrozba víchrice Mortimer, ktorá mala zasiahnuť celé územie Slovenska v posledný septembrový víkend. “Výstrahy vydávané Slovenským hydrometeorologickým ústavom boli akcentované aj priamo zaslaním výstražných a varovných sms správ z Ministerstva vnútra SR. Navyše 27. septembra bol doručený oficiálny list od konateľa spoločnosti MDOK, s. r. o., v ktorom upozorňuje na problémy súvisiace so stromami rastúcimi na hranici jeho pozemku, žiada o ich odstránenie a varuje pred majetkovoprávnou a trestnoprávnou zodpovednosťou vlastníka týchto stromov,” uvádza vo svojom vyjadrení Šulgan.

Výrub 17 stromov sa teda vykonal na základe § 47 ods. 4 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z., kedy sa súhlas na výrub dreviny nevyžaduje pri ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku. Primátor Čadce Milan Gura aj jeho dvaja zástupcovia svorne tvrdia, že o výrube nevedeli. Oznámenie o ňom smerovalo na okresný úrad až štyri dni po tom, čo stromy spílili. Viceprimátor Peter Strapáč hovorí o ohavnom čine, v podobnom duchu sa vyjadril aj primátor Gura. “Je to fatálne zlyhanie, ktoré mnohých Čadčanov vrátane mňa rozosmutnilo a budem brať na zodpovednosť ľudí, ktorí takéto niečo dopustili,” zdôraznil Gura. Zároveň ubezpečil verejnosť, že na úrade začnú bezodkladne pracovať na náhradnej výsadbe. “Hneď začiatkom budúceho týždňa sa stretnem s odborníkmi na zeleň a budeme spoločne premýšľať nad výsadbou novej aleje vzrastlých stromov,” dodal primátor Čadce.