Domáce GPlus Spoločnosť Top

Vykurovacia sezóna začala. Hasiči varujú, aby ste nezabudli spraviť tieto kroky, inak môžete byť v ohrození

Zdroj: TASR / Roman Hanc

BRATISLAVA – Začína sa vykurovacie obdobie, ktoré so sebou prináša aj množstvo nebezpečenstva. Nesprávna údržba komínov môže spôsobiť problémy, ktoré často končia katastrofou. Na zvýšené riziko vzniku požiaru v tomto období upozorňujú aj hasiči. Preto nenechajte nič na náhodu a nezabudnite na prevenciu. Oheň je totiž neúprosný a neraz si vyžiada ľudské obete.

 

Chlad pomaly začína prenikať do našich domovov a preto začíname pridávať na teplote. Pred zimnou sezónou je dôležitá prevencia. Než začnete používať vykurovacie telesá, skontrolujte ich stav. Podstatná je aj ich inštalácia podľa návodu výrobcu. Dbať by ste mali takisto na kontrolu počas prevádzky. Počuť praskanie dreva v krbe je síce na nezaplatenie, no aj tu hasiči odporúčajú ,,vysypávať popol do nehorľavých nádob a dodržiavať predpisy pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, plynov‘‘.

 

Nesprávna údržba vykurovacích zariadení dokáže spôsobiť veľké problémy. Zdroj: TASR / HaZZ

Odporúčania hasičov

  • Vykurovať správnym palivom: do kotlov, kachlí a krbov patrí len určené palivo. Spaľovaním domáceho odpadu, plastov a iných vysoko horľavých látok sa zvyšuje riziko vzniku požiaru a súčasne dochádza k  znečisteniu ovzdušia.
  • Zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov: zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou. Za celkový technický stav a údržbu komínov zodpovedajú majitelia sami, preto sú povinní zabezpečovať pravidelné čistenia a kontroly. Pri kontrole vykurovacích telies je vhodné v prvom rade zamerať svoju pozornosť na stavebné prevedenie, funkčnosť, či nedošlo k prehoreniu materiálu a jeho následnému poškodeniu. Pri plynových spotrebičoch  je vhodné orientovať svoju pozornosť na čistotu komínových prieduchov, na zabezpečenie dobrého ťahu komína a dodržiavať revízne prehliadky, aby nedošlo k úniku plynu do okolia.
  • Správne uskladňovať palivo: v tesnej blízkosti kotlov, kachlí a krbov nesmú byť uložené žiadne horľavé látky. Odletené žeravé častice pri kúrení môžu spôsobiť požiar.

 

Dôležité je pravidelné čistenie komínov. Zdroj: TASR / Daniel Veselský

Zlý stav

Oheň dokáže pohltiť domov mihnutím oka. Preto je dôležité nenechať všetko na náhodu. Najčastejšími príčinami vzniku požiarov sú nevyhovujúci technický stav dymovodov a komínov, nesprávna inštalácia, obsluha alebo zlý technický stav vykurovacích telies. ,,Okrem spomenutého do popredia vystupuje i nedbalosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľavinami či žeravým popolom,‘‘ uvádza Prezídium Hasičského a záchranného zboru.

 

Častou príčinou požiaru je nevyhovujúci stav vykurovacích zariadení. Zdroj: TASR / KR PZ Koššice

Zanedbaná kontrola

Iba za prvých deväť mesiacov tohto roka zlý stav vykurovacích telies či komínov spôsobil až 403 požiarov. Tie si vyžiadali tri obete a sedem zranených.

Jednou z obetí bola aj 78-ročná babička, ktorá bývala vo svojom dome v obci Kazimír v okrese Trebišov. Ten začal začiatkom januára tohto roka horieť. Príčinou bola zrejme špára v komíne. Preto nepodceňujte preventívne opatrenia. Môžu vám zachrániť nielen majetok, ale aj život vás a vašich najbližších.

 

Pri požiari v obci Kazimír prišla o život 78-ročná dôchodkyňa. Zdroj: TASR / KR PZ Koššice

Výjazdy hasičov počas vykurovacej sezóny

Zdroj: HaZZ

Mohlo by vás zaujímať: