Košice Regióny

Východoslovenský onkologický ústav investoval do nového pracoviska milióny eur

Zdroj: TASR / František Iván

KOŠICE – Východoslovenský onkologický ústav investoval do nového pracoviska 4,5 milióna eur. Oddelenie radiačnej onkológie vo Východoslovenskom onkologickom ústave ponúkne stereotaktickú rádiochirurgiu a tiež pokročilú stereotaktickú rádioterapiu nádorových a nenádorových ochorení v mozgu, chrbtici a v ostatných častiach tela ako súčasť stále sa rozširujúceho spektra protinádorovej liečby v tomto onkologickom centre. Informoval o tom Východoslovenský onkologický ústav.

 

„Vďaka najmodernejšiemu pracovisku, do ktorého ústav investoval zo svojich finančných zdrojov 4,5 milióna eur, pacienti nebudú musieť cestovať za liečbou do zahraničia. Veríme, že na špičkovú liečbu uzavrieme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami,” uviedla predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka spoločnosti Východoslovenský onkologický ústav Nataša Džunková.

Stereotaktická rádiochirurgia poskytuje lekárom podrobné informácie o presnej lokalizácii a tvare nádorovej i nenádorovej lézie. Pre ošetrenie niektorých nádorových a nenádorových lézií je nevyhnutná extrémna presnosť nastavenia ožiarenia. Stereotaktická rádiochirurgia umožňuje zasiahnuť vysokou dávkou žiarenia aj ťažko prístupné nádory presne zacielenými lúčmi žiarenia, ktoré prichádzajú z rôznych rovín a v priesečníku vytvárajú vysokú dávku ožiarenia, pričom šetria okolité zdravé tkanivo.

Zvýšená presnosť liečby

Pacientom s malígnymi a benígnymi nádormi mozgu a chrbtice sa bude venovať multidisciplinárny tím. Jeho lekári predpokladajú liečbu postupne až 100 prípadov ročne. Navyše, vyspelá stereotaktická rádioterapia umožní efektívnejšiu liečbu ďalších desiatok pacientov s rozličnými onkologickými diagnózami.

Okrem technológie pre stereotaxiu boli inštalované aj ďalšie technológie zvyšujúce presnosť liečby a umožňujúce ochranu zdravých okolitých tkanív. Na inštalácii viacerých technologicky pokročilých riešení sa podieľali spoločnosti Elekta a Brainlab, ktoré dodali napríklad najnovšie plánovanie rozloženia dávky žiarenia umožňujúce zvýšenú ochranu zdravých tkanív, monitorovanie polohy pacienta alebo tumoru počas ožarovania alebo sledovanie povrchu tela a dýchacích pohybov pre zvýšenú ochranu srdca pri ožarovaní karcinómu prsníka, nádorov v hrudníku a v bruchu.