Domáce Politika

VRAX odsudzuje prejavy sympatií k fašistickému slovenskému štátu. Objavujú sa pri výročí jeho vzniku

Zdroj: TASR / Jakub Kotian

BRATISLAVA – Výbor pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie (VRAX) odsudzuje všetky prejavy sympatií k fašistickému slovenskému štátu a jeho predstaviteľom, ktoré sa objavujú pri výročí jeho vzniku 14. marca. Akcie a vyhlásenia pozitívne pripomínajúce vznik vojnového slovenského štátu považuje za prejavy revizionizmu, ktoré prispievajú k posilňovaniu postavenia extrémistických síl v slovenskej spoločnosti. Vyplýva to zo stanoviska VRAX k celospoločenskej situácii pri 80. výročí vzniku slovenského štátu.

V nadväznosti na viaceré prejavy netolerancie a nenávisti voči inakosti v poslednom období vyzýva VRAX predstaviteľov štátu ako aj všetky spoločenské a politické elity a predstaviteľov cirkví v Slovenskej republike na jednoznačné odsúdenie nenávistných prejavov namierených voči príslušníkom rómskej menšiny, cudzincom, príslušníkom LGBTI, príslušníkom moslimskej viery a tiež prejavov antisemitizmu a popierania holokaustu, a to v prípadoch, keď sú ich priamymi svedkami, i v prípadoch zadokumentovaných štátnymi orgánmi. Agentúru SITA o tom informoval Tlačový odbor Ministerstva vnútra SR.

V stanovisku sa ďalej uvádza, že v nadväznosti na prejavy netolerancie a extrémizmu, ktoré sa v poslednom období objavili na športoviskách na Slovensku, vyzýva VRAX športové kluby, aby vyvinuli zvýšené úsilie na potlačenie týchto prejavov už v zárodkoch, a prispeli tak k úspešnej eliminácii extrémizmu v krajine. V tejto súvislosti VRAX dáva do pozornosti uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2018 o náraste neofašistického násilia v Európe, ktoré priamo vyzýva členské štáty, národné športové federácie, najmä futbalové kluby, aby potláčali prejavy rasizmu, fašizmu a xenofóbie na štadiónoch a v športovej kultúre tým, že odsúdia a potrestajú zodpovedné osoby a budú podporovať pozitívne vzdelávacie činnosti zamerané na mladých futbalových fanúšikov v spolupráci so školami a organizáciami občianskej spoločnosti.

VRAX zároveň vyzýva predstaviteľov štátu, aby zvýšili úsilie napĺňať programové vyhlásenie vlády SR, ktoré sa týka tlmenia rastúceho spoločenského napätia a prejavov extrémizmu v politickom a spoločenskom živote. “Vláda využije všetky právne a politické prostriedky, aby nedala extrémizmu šancu a zastavila tak ďalšiu antisystémovú eróziu parlamentnej demokracie,“ informuje tlačová správa.

Výbor pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie je zriadený uznesením vlády SR ako jeden z výborov Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Slovenský štát vznikol krátko pred druhou svetovou vojnou na troskách Československej republiky. Slovensko, výrazne okyptené o južné územia zabrané Maďarskom a časť Oravy a Spiša, ktoré boli zabrané Poľskom, vyhlásilo samostatnosť 14. marca 1939. Česká časť spoločnej republiky sa stala súčasťou nacistickej Tretej ríše ako Protektorát Čechy a Morava.