Politika Zahraničné

Von der Leyenová poslala Šefčovičovi podrobný popis jeho činností v eurokomisii

Von der Leyenová poslala Šefčovičovi podrobný popis jeho činností v eurokomisii. Zdroj: SITA/AP

BRUSEL – Dezignovaná šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová poverila slovenského eurokomisára Maroša Šefčoviča bohatou a širokou pracovnou agendou.

 

Von der Leyenová chce, aby v oblasti vzťahov s ostatnými inštitúciami EÚ prispel k lepšej tvorbe politík a strategického plánovania, lebo EÚ ako celok musí konať spoločne. V tejto oblasti by mal Šefčovič zohrávať aktívnu úlohu na Konferencii o budúcnosti Európy. “Inštitúcie EÚ musia spolupracovať, aby zabezpečili, že jej politiky budú mať vplyv a prinesú výsledky. Politiky si vyžadujú jasné ciele, musia byť presvedčivé pre Európanov a byť pod dôkladnou kontrolou, aby sa zabezpečilo, že budú fungovať tam, kde je to dôležité,” vysvetlila von der Leyenová.

Od Šefčoviča chce zabezpečenie plnej podpory pri posilňovaní osobitného partnerstva s Európskym parlamentom (EP) a dohľad nad dodržiavaním rámcovej dohody medzi týmito inštitúciami, pričom bude zodpovedať aj za vzťahy s Konferenciou predsedov výborov v EP a dohliadne spolu s inými komisármi na uznesenia EP týkajúce sa legislatívnych návrhov EK.

Pri aktivitách EK v oblasti lepšej právnej regulácie má Šefčovič zaistiť, aby predložené návrhy dodržiavali zásady subsidiarity a proporcionality. To okrem iného znamená aj uplatňovanie nového princípu “jeden dnu, jeden von”, čiže zmierňovanie regulačnej záťaže pre ľudí a podniky tým, že nebude narastať množstvo regulácií.

Ako podpredseda EK by mal Šefčovič úzko spolupracovať s členskými štátmi, aby pri zavádzaní právnych predpisov EÚ do ich národného zákonodarstva zamedzili zbytočnej byrokracii a bude šéfovať platforme REFIT, v rámci ktorej predstavitelia členských štátov skúmajú, ako zlepšiť právne predpisy EÚ.

Zo svojej pozície bude zastupovať EK na Rade EÚ pre všeobecné záležitosti a asistovať pri príprave summitov EÚ.

“Chcem, aby ste viedli prácu Európskej komisie v oblasti strategického plánovania. Zameriate sa na dlhodobé trendy a určíte oblasti, v ktorých bude politika, výskum a technologický vývoj s najväčšou pravdepodobnosťou viesť k spoločenskému, hospodárskemu a environmentálnemu pokroku,” napísala von der Leyenová Šefčovičovi v šesťstranovom popise práce. Podľa nej to pomôže lepšie navrhnúť zákony a iniciatívy a vypracovať politiky zamerané na budúcnosť.

V rámci tejto agendy bude Šefčovič koordinovať prácu EK v Európskej aliancii pre batérie (EBA), čo znamená pokračovanie jeho súčasnej činnosti z obdobia komisie pod vedením Jeana-Clauda Junckera.

Bude tiež koordinovať prácu Spoločného výskumného centra EK (JRC), kde bude zodpovedať za stanovovanie jeho nových priorít a dozerať na to, ako lepšie prepojiť politiky v rôznych oblastiach tak, aby smerovali k rovnakým cieľom v oblasti vedy a výskumu.

Nová šéfka eurokomisie v utorok rozoslala podrobné popisy práce všetkým eurokomisárom, ktorí budú tvoriť súčasť jej pracovného tímu.