Domáce Politika

Voliť do Európskeho parlamentu by sa mohlo poštou alebo cez internet. Predpis odobrila aj naša vláda

Zdroj: TASR / Pavel Neubauer

BRATISLAVA – Členské štáty Európskej únie (EÚ) môžu ustanoviť možnosť hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) vopred, poštou a elektronicky cez internet. Uvádza sa to v rozhodnutí Európskej rady, ktorým sa mení Akt o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu.

Predpis dnes odobrila aj slovenská vláda, keďže podľa stanoviska rezortu vnútra po porade s rezortom zahraničia zodpovedá záujmom zahraničnej politiky Slovenskej republiky. „Je vypracovaný v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi Slovenskej republiky a všeobecnými zásadami medzinárodného práva, ako aj záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi z iných medzinárodných dokumentov. Ide o dokument, ktorý má podľa vnútroštátnych právnych predpisov charakter medzinárodnej zmluvy vládnej povahy,“ uvádza rezort.

„V každom členskom štáte sú poslanci Európskeho parlamentu volení ako zástupcovia občanov Únie systémom pomerného zastúpenia, a to na základe zoznamu alebo jedného prenosného hlasu,“ uvádza dokument s tým, že členské štáty môžu povoliť hlasovanie na základe systému preferenčných hlasov, ktorého podrobnosti upravia. Členské štáty môžu tiež určiť minimálny prah pre rozdelenie mandátov. „Na celoštátnej úrovni tento prah nesmie presiahnuť päť percent platných odovzdaných hlasov,“ uvádza sa v materiáli. Takisto dokument zdôrazňuje, že voliť vo voľbách do EP je možné len jedenkrát. „Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že na dvojité hlasovanie vo voľbách do Európskeho parlamentu sa budú vzťahovať účinné, primerané a odrádzajúce sankcie,“ uvádza sa v dokumente.

V odôvodnení navrhnutých zmien Európska únia konštatuje, že transparentnosť volebného procesu a prístup k spoľahlivým informáciám sú dôležité pre zvyšovanie európskeho politického povedomia a zaistenie riadnej volebnej účasti.

 

Voliť do európskeho parlamentu by sa mohlo podľa EÚ napríklad poštou alebo cez internet. Zdroj: europarl.europa.eu