Domáce Politika Spoločnosť Top

Volebné šialenstvo sa netýka všetkých. V piatich obciach v sobotu voliť nebudú

Voľby, ilustračný obrázok Zdroj: SITA/Marko Erd

BRATISLAVA- Situácia, ktorá je pre mnohých Slovákov nepredstaviteľná. Žiadne volebné letáky, žiadne billboardy alebo “nápadité” agitácie na sociálnych sieťach. Žiadne predvolebné debaty či diskusie v rodine. Žiadny volebný program. V piatich obciach na Slovensku je volebné vákuum. Nikto totiž nemá záujem byť v zastupiteľstve či kandidovať na starostu. Nepredstaviteľná situácia v Bratislave či Košiciach, realita kde tu po Slovensku.

 

Podľa informácií Glob.sk má ísť o obec Dubno (okres Rimavská Sobota), obec Girovce (okres Vranov nad Topľou), obec Jurkova Voľa (okres Svidník), obec Michalková (okres Zvolen) a touto situáciou dlhodobo postihnutá obec Ondavka (okres Bardejov). Jedným z dôvodov, prečo sa novelizoval na začiatku tohto roka zákon o obecnom zriadení, bola aj táto čoraz častejšia situácia. Aký je ďalší postup v prípade týchto obcí?

Budú sa konať doplnkové voľby. Je to posledná šanca, ako môže obec fungovať s vlastnou samosprávou. V prípade, že by ani v týchto voľbách nikto nekandidoval, obec sa stáva “nefunkčnou”. A vtedy zasiahne štát a to prostredníctvom okresného úradu a ministerstva vnútra. Posledné slovo má vláda. Okresný úrad sa na podnet ministerstva vnútra pokúsi nefunkčnú obec pričleniť k susednej. Na to samozrejme treba získať súhlas susednej obce. Okresný úrad má povinnosť prihliadať na oprávnené záujmy a potreby obyvateľov nefunkčnej obce. Osobitne musí rešpektovať regionálny jazyk alebo menšinový jazyk tak, aby takéto pričlenenie nekládlo prekážky podpore tohto regionálneho jazyka alebo menšinového jazyka.

Michaela Paulenová z tlačového odboru Ministerstva vnútra SR tento proces pre Glob.sk ešte upresnila: “V procese pričleňovania obce teda zákon nevyžaduje súhlas ani jednej z dotknutých obcí prostredníctvom miestneho referenda. Obyvatelia nefunkčnej obce mali možnosť zasiahnuť do jej samosprávy aj prostredníctvom kandidatúry do jej orgánov. Keď už obec nemá zvolené funkčné orgány v dvoch po sebe nasledujúcich voľbách, obyvatelia takejto nefunkčnej obce sú informovaní o pričlenení obce prostredníctvom zhromaždenia, ktoré zvolá okresný úrad v sídle kraja, kde je s nimi prerokovaný presný postup pričlenenia ich nefunkčnej obce. V obci, ku ktorej sa má takáto nefunkčná obec pričleniť zákon vyžaduje iba súhlas obecného zastupiteľstva.” 

Voľby sa konajú, ale starostu nechce robiť nikto

V iných obciach voľby síce budú mať, ale problém majú aj tak. Neprihlásil sa totiž nik, kto by ju vlastne chcel viesť. Túto situáciu riešia v obci Omastiná (okres Bánovce nad Bebravou),  v obci Horná Lehota (okres Dolný Kubín), v obci Jalovec ( okres Liptovský Mikuláš), v obci Majere (okres Kežmarok), v obci Moškovce (okres Martin) a aj v obci Slovenské Pravno ( okres Martin). V tomto prípade je postup trocha iný. Po tom, čo bude právoplatne zvolené obecné zastupiteľstvo a prevezme si svoje osvedčenie o zvolení, spomedzi seba si zvolia zástupcu starostu a obec bude fungovať takmer normálne.

A nakoniec zaujímavosť. Nielen v malých obciach môže totiž dôjsť k tomu, že dvaja kandidáti na starostu budú mať úplne rovnaký počet hlasov. V tomto síce nepravdepodobnom, ale stále možnom scenári sa voľby opakujú. A súboj začína od začiatku. V opakovaných voľbách sa môže zúčastniť ktokoľvek, na predchádzajúce sa neprihliada a teda nezúčastňujú sa ich len tí kandidáti, čo mali rovnaký aj keď najvyšší počet hlasov.