Domáca Domáce Ekonomika Spoločnosť

Vodiči pozor. Policajti nebudú pokutovať za niektoré neplatné doklady

Zdroj: FB Polícia Slovenskej republiky

BRATISLAVA – Policajti nebudú do odvolania ukladať sankcie kamionistom a vodičom z povolania, ktorým dňom 15. marca uplynula platnosť niektorých dokladov. Ide o osvedčenia vozidla na prepravu ADR (prepravu nebezpečných vecí, pozn. SITA) alebo preukazu vodiča ADR. Týka sa to zákona o cestnej doprave, protokolu z periodickej prehliadky záznamového zariadenia alebo karty vodiča, ktorá je určená na prevádzku vozidla vybaveného záznamovým zariadením podľa zákona o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave a kvalifikačnej karty vodiča podľa zákona o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Prezídia PZ Denisa Bárdyová

 

Spresnila, že uvedené platí aj pre doklady o zdravotnej spôsobilosti vodičov, pre ktorých táto povinnosť vyplýva z ustanovenia zákona o cestnej premávke a doklady o psychickej spôsobilosti vodičov, pre ktorých táto povinnosť vyplýva z ustanovenia zákona o cestnej premávke. V Slovenskej republike je možné vykonávať prepravu nebezpečných vecí, aj na základe osvedčenia o schválení vozidla na prepravu ADR, ktorého platnosť skončila po 15. marci 2020.

Predĺženie platnosti osvedčenia o schválení vozidla na prepravu ADR sa vykonáva prostredníctvom technickej kontroly na prepravu nebezpečných vecí v priebehu jedného mesiaca pred dátumom platnosti alebo po tomto dátume platnosti. Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v Slovenskej republike a z dôvodu zatvorenia všetkých staníc technickej kontroly sa do tejto lehoty nebude započítavať lehota zatvorenia staníc technickej kontroly, čo znamená, že prevádzkovatelia vozidiel budú mať dostatočnú lehotu na vykonanie technickej kontroly na prepravu ADR.