Domáca Domáce Ekonomika Politika

Vláda sa bude zaoberať minimálnou mzdou i bezpečnosťou na športových podujatiach

Zdroj: TASR / Pavel Neubauer

BRATISLAVA – Minimálna mzda by mala od budúceho roka vzrásť na 580 eur zo súčasnej úrovne 520 eur. V hodinovom vyjadrení pôjde o sumu 3,333 eura. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády, ktoré na rokovanie kabinetu v stredu predložil rezort práce.

 

Zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov sa na výške minimálneho zárobku ani tento rok nedohodli. Pri určovaní sumy minimálnej mzdy bolo podľa vyjadrení ministerstva rozhodujúce, aby bola zabezpečená zamestnancovi a jeho rodine dôstojná životnú úroveň. Oproti tomuto roku by tak podľa návrhu nariadenia vlády mala minimálna mzda vzrásť o 11,54 percenta, čo predstavuje zvýšenie o 60 eur mesačne. Odborári naďalej trvali na razantnejšom raste minimálnej mzdy na 607,80 eura. Zamestnávatelia boli naďalej zásadne proti navrhovanej výške ministerstvom a presadzovali zvýšenie na 552,20 eura, výhrady malo aj Združenie miest a obcí Slovenska.

Pri prevencii a ochrane voči rizikovým javom v hľadisku športových zápasov by sa malo Slovensko riadiť pravidlami v Dohovore Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a poskytovaniu služieb na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach. Vláda bude rozhodovať o súhlase pristúpenia k tomuto dohovoru.

Tovary, služby či stavebné práce by sa mohli obstarávať s nižším negatívnym vplyvom na životné prostredie. Ráta s tým Koncepcia rozvoja a realizácie zeleného verejného obstarávania v SR, ktorú na rokovanie vlády predložilo ministerstvo životného prostredia a Úrad pre verejné obstarávanie. Obidve inštitúcie pripomínajú, že zelené verejné obstarávanie je pre štát strategickým nástrojom.

Vedúci Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR predložil na stredajšie rokovanie vlády desiatku návrhov nariadení vlády. Týkajú sa napríklad vybavenia námorných lodí, sprístupňovania meradiel na trhu, pyrotechnických výrobkov, rekreačných plavidiel a vodných skútrov či elektromagnetickej kompatibility. Vládny kabinet sa bude zaoberať aj návrhom akčného plánu rozvoja metrológie SR.