Domáce Politika

Vláda prerokuje návrh nahradiť rodné čísla i poskytnúť dvojmiliónový stimul

Ilustračné foto zdroj: TASR / Pavel Neubauer

BRATISLAVA – Rodné čísla by mali postupne nahradiť identifikátory fyzických osôb. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorý na stredajšie rokovanie vlády predloží ministerka vnútra SR Denisa Saková (Smer-SD).

 

Tzv. základné identifikátory majú zvýšiť ochranu osobných údajov v informačných systémoch štátnej správy. Na identifikáciu fyzickej osoby mimo informačných systémov verejnej správy bude slúžiť bezvýznamový identifikátor, vytvorený zo základného identifikátora transformáciou zdrojovej a špecifickej časti. Tento údaj bude uvedený na dokladoch totožnosti.

Ďalší legislatívny návrh rezortu vnútra v programe rokovania sa týka novelizáce zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Úprava rozširuje okruh povinných osôb, na ktoré sa zákon vzťahuje a sprísňuje aj podmienky. Rovnako tak spresňuje prístup do registra konečných užívateľov výhod, pričom údaje o konečnom užívateľovi výhod budú verejne prístupné.

Kabinet bude rozhodovať i o dvojmiliónovom investičnom stimule pre nemeckého výrobcu športových automobilov Porsche na vybudovanie nového centra automatizácie a robotizácie automobilovej výroby v Hornej Strede. Firma plánuje investovať do roku 2020 minimálne 15,5 milióna eur a do roku 2023 by mala v Hornej Strede zamestnať 34 pracovníkov.

Vláda bude taktiež schvaľovať zmenu v platových tarifách pedagogických a odborných zamestnancov, ako aj učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov, ktoré by sa mali od 1. januára 2020 zvýšiť o desať percent, v súlade s kolektívnou zmluvou.

V rámci informatívnych materiálov prerokuje kabinet i správu o plnení úloh vyplývajúcich z Aktualizácie Národnej rámcovej stratégie podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe. Podľa štatistických údajov je rizikom chudoby či sociálneho vylúčenia ohrozených približne 872.301 ľudí (16,3 percenta z celkového počtu obyvateľov). Za desať rokov sa podarilo vymaniť z rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia približne 239.000 ľudí, čím sa podľa rezortu práce napĺňa národný cieľ na 140,4 percenta.