Domáce Politika

Vláda prerokuje aj návrh rozpočtu verejnej správy na budúci rok

Zdroj: TASR / Pavel Neubauer

BRATISLAVA – Vládny kabinet Petra Pellegriniho (Smer-SD) bude mimoriadne rokovať už v pondelok popoludní. Zaoberať sa bude návrhom rozpočtu verejnej správy na ďalšie roky, ako aj viacerými návrhmi, ktoré s rozpočtom súvisia. Ide napríklad o návrh rozpočtu Eximbanky či Sociálnej poisťovne. Zaoberať sa však bude aj nomináciami kandidátov na funkciu európskeho prokurátora za Slovenskú republiku, či poskytovaním pomoci pre sektor včelárstva.

 

Ministerstvo financií je povinné pripraviť návrh rozpočtu tak, aby ho vláda mohla predložiť Národnej rade SR do 15. októbra bežného roka. Do tohto dátumu musia štáty predložiť návrh rozpočtu na najbližší rok aj na posúdenie Európskej komisii (EK).

V návrhu rozpočtu počíta rezort financií s deficitom v tomto roku na úrovni 0,68 % hrubého domáceho produktu (HDP). Vláda tak nedosiahne plánované vyrovnané hospodárenie. V budúcom roku by mal schodok pretrvať, ale klesnúť na 0,49 % HDP. Vyrovnané hospodárenie by malo byť od roku 2021.

Hrubý dlh verejnej správy by mal klesať. V tomto roku by mal dosiahnuť 47,9 % HDP a dostane sa tak pod dolné sankčné pásmo. Návrh rozpočtu predpokladá, že hrubý dlh bude klesať o ďalších 3,1 percentuálneho bodu (p.b.) HDP. Na konci plánované horizontu tak verejné financie očakávajú hrubý dlh na úrovni 44,8 % HDP.

Ministerstvo pri príprave rozpočtu prihliadalo na najnovšiu daňovú prognózu a makroprognózu. Už v tomto roku očakáva rezort horší výber daní a odvodov, v nasledujúcich rokoch by mal byť výpadok výrazne horší. Okrem toho slovenské hospodárstvo zaznamenalo v druhom štvrťroku tohto roka spomalenie, keď ekonomika rástla iba dvojpercentným tempom.

Vláda prerokuje aj návrhy rozpočtov Sociálnej poisťovne (SP) a Eximbanky. V budúcom roku by mala SP hospodáriť so zdrojmi v objeme 9,57 miliardy eur. Takmer 560 miliónov eur by mal tvoriť prebytok z tohto roku. V roku 2021 by mali zdroje poisťovne dosiahnuť 10,2 miliardy eur a v roku 2022 majú byť na úrovni 10,8 miliardy eur.

Výdavky poisťovne na budúci rok sa rozpočtujú v objeme 8,71 miliardy eur, v roku 2021 majú dosiahnuť takmer 9 miliárd eur a v roku 2022 majú byť v objeme 9,3 miliardy eur.

Eximbanka zase plánuje podporiť export sumou 1,1 miliardy eur. V návrhu rozpočtu uvádza, že nadväzuje na jej hlavné strategické ciele. Tie sú zamerané na diverzifikáciu teritoriálnej štruktúry portfólia, podporu malých a stredných podnikateľov (MSP), ako aj na efektívne riadenie rizík. Zamerať sa chce pritom na trhy Európskej únie, krajiny Spoločenstva nezávislých štátov, Afriku, juhovýchodnú Áziu, Čínu a Balkán.