Domáce Politika

Vláda pre okres Sabinov rozdelila 1,1 milióna eur. Akčný plán podporil vznik nových pracovných miest

Vláda na výjazdovom rokovaní v Lipanoch. FOTO TASR - Milan Kapusta

LIPANY – Vláda počas svojho stredajšieho výjazdového rokovania v Lipanoch rozdelila medzi obce sabinovského okresu a mestá Lipany a Sabinov sumu 1,1 milióna eur, ktorá má byť uvoľnená do 30. apríla. Ide o prostriedky z rozpočtovej rezervy pre okres Sabinov, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté okresy.

 

“Finančné prostriedky idú na rekonštrukciu miestnych komunikácií, rekonštrukciu materských škôl, vybavenie parkovísk, ale napríklad aj na vybavenie kuchyne v materskej škole, výstavbu viacúčelového ihriska, rekonštrukciu sociálnych zariadení, napríklad, na vybudovanie studní, spolufinancovanie výstavby domu smútku či na výstavbu oplotenia cintorína. Potom sú to pri Rožkovianskom potoku protipovodňové opatrenia,” uviedol po rokovaní podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).

Najviac financií, a to po 150.000 eur, ide na dofinancovanie verejného parkoviska v rekreačnej zóne v Lipanoch. Mesto získalo aj 90.000 eur na revitalizáciu parku na Námestí sv. Martina, 50.000 eur na rekonštrukciu mestskej galérie či 25.000 eur na obnovu tribúny futbalového štadióna.

Vláda vyčlenila aj 130.000 eur na modernizáciu športového areálu v Sabinove. Ďalších 55.000 eur smeruje na obstaranie a nainštalovanie novej vzduchotechniky a klimatizácie v miestnom kine.

Na snímke zľava primátor mesta Lipany Vladimír Jánoík, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Rai, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter a prednosta Okresného úradu Sabinov Ján Bačas počas tlačovej konferencie po výjazdovom rokovaní vlády SR v Lipanoch v okrese Sabinov 20. marca 2019. FOTO TASR – Milan Kapusta

“Okrem obcí a občianskych združení, ktorým bol rozdelený milión eur na úrovni okresu Sabinov, bolo ešte vyčlenených 100.000 eur na takzvané južné parkovisko, ktoré sa nachádza pri poliklinike v Lipanoch. Nadstavbu budovy robí mesto z vlastných peňazí, plus bude čerpať finančné prostriedky na centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti. Lipany sú špecifické tým, že táto poliklinika slúži možno až 25 spádovým obciam,” vysvetlil Raši.

“Jedno parkovisko je pri akvaparku. Súkromný investor momentálne preinvestoval podľa mojich odhadov päť až šesť miliónov eur a navyše dáva aj prístupovú cestu a parkovacie plochy tuším do 100 miest, ktoré následne odovzdá mestu. Druhú časť sme sa podujali urobiť my. To parkovisko bude nielen pre súkromného investora, ale bude centrálne. Plánujeme tam urobiť amfiteáter a možno aj autokemping. Pri poliklinike máme problém so statickou dopravou, ráno sú tam už obsadené dve tretiny parkovacích miest,” vysvetlil primátor mesta Lipany Vladimír Jánošík.

Vláda tiež schválila mestu Levoča 30.000 eur na výstavbu tribúny na zimnom štadióne, kde trénujú deti a mládežnícke kategórie, ako aj dofinancovanie projektu v okrese Vranov nad Topľou. “Vláda v minulosti schválila finančné prostriedky na nákup lode, ktorá má byť silným podporným prvkom na podporu cestovného ruchu vodnej nádrže Domaša. Finančné prostriedky, ktoré boli schválené, stačia na nákup lode, ale veľmi problematický bol jej transport až niekde od Prahy vodnou cestou a po súši. Vláda preto schválila dofinancovenie projektu vo výške 200.000 eur,” dodal Raši.

Akčný plán podporil vznik 1415 nových pracovných miest

V rámci akčného rozvojového plánu pre okres Sabinov došlo od augusta 2016 k vytvoreniu 1415 nových pracovných miest a zníženiu evidovanej nezamestnanosti na úroveň 12,06 %. Podarilo sa tak prekonať ambície akčného plánu pre tento okres kladené do konca roku 2020. Po výjazdovom rokovaní vlády v Lipanoch o tom v stredu informoval vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).

“Verím, že v tomto tempe budeme pokračovať a nezamestnanosť sa ešte viac zníži,” konštatoval Raši.

V čase schválenia akčného plánu v roku 2016 bola v okrese miera evidovanej nezamestnanosti na úrovni 18,25 %, ambíciou bolo znížiť ju do konca roka 2020 na 14,12 %. Zároveň bolo cieľom do konca roku 2020 vytvoriť 1115 nových pracovných miest. Najnovšie údaje o miere nezamestnanosti a nových pracovných miestach sú k 31. januáru 2019.

Zvlášť potešujúce je podľa Rašiho využívanie prostriedkov európskych fondov v objeme 42 miliónov eur, ako aj regionálneho príspevku v sume 3,84 milióna eur, ktoré sú určené na obdobie do roku 2020 na znižovanie regionálnych rozdielov. “Finančné prostriedky z európskych fondov sú už v celej výške zakontrahované a aj túto ambíciu tento okres naplnil. Z toho za posledný rok bolo zakontrahovaných viac ako 20 miliónov eur, čiže opäť veľký posun. Z hľadiska regionálneho príspevku iba za posledný rok došlo medziročne k nárastu zakontrahovania viac ako milión eur,” povedal Raši.

Z projektov akčného plánu spomenul podporené centrum manažmentu regionálneho rozvoja okresu Sabinov, podporu Spojenej školy v Sabinove na zriadenie a vybavenie prevádzky regionálneho centra vzdelávania, projekty na zvýšenie kapacity a kvality sociálnych služieb, budovanie cyklotrás v Sabinove, Lipanoch, Pečovskej Novej Vsi a Šarišských Michaľanoch, ako aj projekty na podporu cestovného ruchu, rekonštrukciu kaštieľa v Brezovici, alebo dokumentáciu na výstavbu autokempingu v Lipanoch.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter (Smer-SD) konštatoval, že v štruktúre evidovaných nezamestnaných v okrese je zhruba 2350 osôb len s ukončeným alebo neukončeným základným vzdelaním, pričom v drvivej väčšine ide o rómskych obyvateľov. Osobitne ho teší výraznejší pokles počtu dlhodobo evidovaných nezamestnaných. Ako negatívum vníma, že v okrese stále nevznikol ani jeden nový sociálny podnik.

Ako ďalej uviedol, v rámci nových pracovných miest v okrese najviac bolo vytvorených v priemysle (476), v samospráve (441) a službách (312), ďalej v poľnohospodárstve a lesníctve (98) a školstve (88).

Okres Sabinov bol zaradený do zoznamu najmenej rozvinutých okresov v decembri 2015.