Domáce Politika Šport

Vláda hovorila o bezpečnosti na športových podujatiach. Máme sa pridať k európskemu dohovoru

Zdroj: TASR / Pavel Neubauer

BRATISLAVA – Pri prevencii a ochrane voči rizikovým javom v hľadisku športových zápasov sa má Slovensko riadiť pravidlami v Dohovore Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a poskytovaniu služieb na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach. Súhlas s pristúpením k tomuto dohovoru, ktorý musí ešte odsúhlasiť Národná rada SR, v stredu vyslovila vláda.

 

Dohovor predpokladá, že úlohy a kroky každého subjektu zapojeného do plánovania a operačných aktivít futbalových alebo iných športových podujatí sa musia vykonávať koordinovane. “Musia sa vzájomne dopĺňať, byť primerané, navrhnuté a vykonávané ako súčasť komplexnej stratégie pre zaistenie ochrany, bezpečnosti a poskytovanie služieb,” ozrejmila ministerka vnútra SR Denisa Saková (Smer-SD), ktorá materiál na rokovanie vlády predložila.

Slovensko ako zmluvná strana dohovoru má zabezpečiť vypracovanie koordinačných opatrení na identifikáciu, analýzu a vyhodnocovanie existujúcich rizík súvisiacich s ochranou, bezpečnosťou a poskytovaním služieb na športových podujatiach a umožniť zdieľanie aktualizovaných informácií týkajúcich sa hodnotenia rizika. “To znamená napríklad i to, aby prevádzkové podmienky na štadiónoch vytvárali podmienky na účinnú spoluprácu medzi políciou, záchrannou službou a partnerskými subjektmi, rovnako je úlohou zaviesť politiky a postupy v oblastiach ako napríklad rasistické alebo diskriminačné správanie,” vysvetlila ministerka.

Koordinovaná spolupráca má viesť k vytvoreniu chráneného, bezpečného a otvoreného prostredia aj na verejných priestranstvách mimo štadiónov. “Zmluvné strany dohovoru sú povinné zaistiť, aby príslušné subjekty vypracovali núdzové plány a podporovať ich v aktívnom udržiavaní vzťahov s fanúšikmi a miestnymi komunitami,“ dodala Saková.

Úlohy pre signatárov dohovoru sa týkajú i policajného dohľadu, zabezpečenia prípravy policajných stratégií, ich pravidelných vyhodnocovaní a zlepšovania a tiež zabezpečenia súčinnosti polície so zainteresovanými stranami.

Dohovor takisto zriaďuje Výbor pre ochranu a bezpečnosť na športových podujatiach, ktorého cieľom je monitorovať dodržiavanie záväzkov vyplývajúcich z ratifikovaného dokumentu.