Domáce Politika

Vláda dnes opäť netradične zasadne. Zaoberať sa bude vlaňajším hospodárením aj vakcínami proti chrípke

Zdroj: TASR / Pavel Neubauer

BRATISLAVA – Vládny kabinet po týždňovej prestávke zasadne v Bratislave netradične v utorok popoludní, keďže v stredu je štátny sviatok. Počas rokovania sa bude zaoberať hospodárením Slovenskej republiky za rok 2018, ale aj zabezpečením pandemickej vakcíny proti chrípke pre Slovenskú republiku cestou spoločného obstarávania na úrovni EÚ.

Slovensko vlani hospodárilo s historicky najnižším schodkom verejnej správy, ktorý dosiahol úroveň 0,7 % hrubého domáceho produktu (HDP). Oproti rozpočtovanej výške bol schodok nižší o 0,13 percentuálneho bodu (p. b.) a medziročne klesol o 0,10 p. b. Vyplýva to z Návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2018, ktorým sa bude v utorok zaoberať vláda. Plnenie rozpočtu verejnej správy vlani bolo ovplyvnené viacerými faktormi. “Na príjmy rozpočtu pozitívne vplýval rast slovenskej ekonomiky, s tým súvisiaci rast zamestnanosti a lepší výber odvodov,” priblížil rezort financií. Medziročne vzniklo, podobne ako pred rokom, viac ako 50.000 nových pracovných miest, čo pozitívne ovplyvnilo nielen príjmy, ale aj výdavky verejnej správy.

Vládny kabinet prerokuje aj návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne (SP) za minulý rok. Celkovo príjmy poisťovne vlani dosiahli 8,2 miliardy eur a medziročne vzrástli o 216,1 milióna eur. SP bol poskytnutý aj z transfer zo štátneho rozpočtu v objeme 106,4 milióna eur, ktorý mal slúžiť na krytie deficitu vzniknutého v dôsledku zavedenia druhého dôchodkového pilier aj ako finančná výpomoc z dôvodu platobnej neschopnosti základného fondu starobného poistenia. Výdavky poisťovne boli o 123 miliónov eur vyššie oproti schválenému rozpočtu, celkovo však hospodárenie skončilo s bilančným rozdielom 666,3 milióna eur.

Rokovať sa bude aj o návrhu z dielne ministerstva zdravotníctva. Slovensko by malo mať zabezpečenú pandemickú vakcínu proti chrípke. Jej získanie by sa malo realizovať cestou spoločného obstarávania na úrovni EÚ. Hlavným cieľom v prípade vzniku pandémie chrípky je zmierniť jej zdravotné, sociálne a ekonomické následky.

Takmer 130.000 eur by mala vláda vyčleniť na preplatenie výdavkov na záchranné práce v súvislosti so spôsobenou veternou smršťou, nedostatkom pitnej vody alebo šírením osýpok. Malo by ísť o financie vyčlenené na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie v územnej pôsobnosti okresných úradov Kysucké Nové Mesto, Kežmarok, Sobrance, Rimavská Sobota, Spišská Nová Ves, Levoča a Michalovce.

Vláda má na pláne rokovať aj o dohode, ktorú by malo uzavrieť Slovensko a Čínska ľudová republika. Zaoberať sa má uznávaním vysokoškolských diplomov, vysvedčení a akademických titulov medzi oboma krajinami.