Košice Prešov Regióny

Vihorlatský prales sa stane jednou z najrozsiahlejších prírodných rezervácií na Slovensku

Zdroj: Milan Bališin, CC BY-SA 4.0, Wikimedia (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sninsk%C3%BD_kame%C5%88_(v_m%C3%A1ji)_021.jpg?uselang=sk)

BRATISLAVA – Vihorlatský prales sa s výmerou 2 160 hektárov stane jednou z najrozsiahlejších prírodných rezervácií na Slovensku. V tlačovej správe, ktorú agentúre SITA zaslala Zuzana Onufer, to uviedlo Ministerstvo životného prostredia (MŽP). Vyhlásenie prírodnej rezervácie nadväzuje na uznesenie vlády z októbra 2019, ktorým sa po 12 rokoch vymedzili hranice slovenskej lokality UNESCO – Karpatských bukových pralesov. Po ukončení medzirezortného pripomienkového konania 17. februára bude návrh vyhlásenia predložený vláde SR.

 

Vihorlatský prales je významným územím v rámci Karpatských bukových pralesov zapísaných v zozname UNESCO. Z celkovej výmery vyše 2 160 hektárov bude viac ako 1 550 hektárov v najvyššom, piatom stupni ochrany, ďalších vyše 600 hektárov v štvrtom stupni ochrany. V treťom stupni ochrany sa bude nachádzať zvyšných približne 240 hektárov. Jednotlivé výmery sú totožné s tými, ktoré boli schválené v materiáli k vymedzeniu hraníc slovenskej lokality UNESCO.

Návrh rezervácie Vihorlatský prales prekrýva dnes existujúce chránené územia Vihorlat, Morské oko, Motrogon, Postávka, Jedlinka, Baba pod Vihorlatom, Sninský kameň a Malé Morské oko. V súčasnosti je vo Vihorlatských vrchoch chránených piatym stupňom ochrany územie vo výmere 322 hektárov. Územia v najprísnejšom stupni ochrany sa tak celkovo rozšíria o približne 1 230 hektárov.

Druhy európskeho významu

Ochrannými zónami štvrtého a piateho stupňa ochrany sú prekryté všetky v súčasnosti existujúce maloplošné chránené územia v pohorí Vihorlat. MŽP uvádza, že úroveň štvrtého stupňa ochrany sa podľa novej legislatívy, platnej od 1. januára, prakticky rovná úrovni ochrany piateho stupňa v minulom roku.

Predmetom ochrany na tomto území sú najmä biotopy európskeho významu – Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy, Kyslomilné bukové lesy, Javorovo-bukové horské lesy a Lipovo-javorové sutinové lesy. Z biotopov druhov európskeho významu sa území Vihorlatského pralesa vyskytujú vlk dravý, rys ostrovid, medveď hnedý, netopier obyčajný, fuzáč alpský, bystruška potočná či mlok hrebenatý. MŽP uvádza, že vyhlásením prírodnej rezervácie zabezpečí na území Vihorlatu aj účinnejšiu ochranu prirodzených procesov a umožnenie prirodzeného vývoja prírodných spoločenstiev nachádzajúcich sa na území prírodnej rezervácie.