Domáce Kauzy Top

Odpad na D4 R7 vozili zo “smetného kopca” v Petržalke. Priznal to zhotoviteľ

Výstavba nultého obchvatu čelí jednému škandálu za druhým. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – To, o čom sa dlho hovorilo, sa ukazuje byť pravdou. Minister dopravy priznal, že počas výstavby D4 R7 boli použité nevhodné látky. Naznačuje pritom, že zlyhal nezávislý dozor. Árpád Érsek prakticky okamžite po tomto zistení žiada, aby bol nepovolený materiál zo stavby odstránený. Zhotoviteľ hádže vinu na dodávateľa. Ten mal materiál doviesť zo “smetného kopca” v Petržalke. 

 

Érsek priznal prítomnosť azbestu v násypoch po prvýkrát v rozhovore pre Glob.sk. “Našli sme azbestové vlákna,” povedal minister. “Tento druh materiálu tam nemá čo hľadať. My nemáme zisťovať, odkiaľ je dovážaný materiál, to je práca koncesionára. Nás zaujíma, či materiál, ktorý tam je dovážaný, spĺňa normu STN. Podľa našich informácií a vyhlášky ministerstva životného prostredia č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, je azbest kategorizovaný ako nebezpečný odpad a nemôže byť ani recyklovaný a nemal by byť na stavenisku,” povedal Érsek pre Glob.sk.

Podľa neho sa však látky našli vo vrstvách stavby a nie vo vode či v pôde, k priamemu ohrozeniu prírody teda podľa neho nedošlo. Napriek tomu žiada, aby bol vadný materiál okamžite odprataný a nahradený neškodným. “Na základe výsledkov posledných testov príslušná sekcia ministerstva okamžite vyzvala koncesionára, aby bezodkladne odviezol všetok kontaminovaný materiál a nahradil ho nezávadným materiálom. Takisto koná aj Špeciálny stavebný úrad, ktorý tiež dostal výsledky dodatočných vzoriek. Na ich základe zvolal pracovné stretnutie s koncesionárom. Takisto Nezávislý dozor je povinný vysvetliť, ako je možné, že takýto odpad neidentifikoval a ministerstvo o tom neinformoval, čo je jeho povinnosťou,” informuje rezort o svojich krokoch.

Azbestové vlákna boli vo väčšom množstve nájdené na pomerne krátkom úseku pri Jarovciach. Podľa ministerstva je možné materiál z tohto úseku odviesť a nahradiť novým bez toho, aby to spôsobilo zdržanie výstavby. Iná nebezpečná látka, arzén, sa podľa našich informácii našla len v jednej vzorke.

Ministerstvo našlo pri Jarovciach azbest a arzén. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

Zhotoviteľ pri výstavbe spolupracuje s viacerými subdodávateľmi. Napriek tomu, že ho médiá aj verejnosť opakovane žiadali, odmieta zverejniť zoznam subdodávateľov. Novinári pritom niekoľkokrát písali o falšovaní certifikátov, o takýchto informáciách má vedomosť aj samotný rezort dopravy. Medzi subdodávateľmi by pritom mohli byť aj firmy, ktoré na diaľnicu dovážajú nevhodný recyklát. Érsek v súvislosti s týmito informáciami naznačuje zlyhanie “nezávislého dozoru.” Tým je rakúska firma, ktorá je podľa koncesnej zmluvy platená zhotoviteľom stavby, teda konzorciom Zero Bypass Limited. “Chcem zdôrazniť, že som nemal nikdy dôveru k nezávislému dozoru,” povedal minister v rozhovore.

Ministerstvo zároveň zdôrazňuje, že opravu problematického úseku bude musieť spraviť zhotoviteľ na vlastné náklady.

Smeti na diaľnici

Firma D4 R7 Construction tvrdí, že materiál zo “smetného kopca” bol použitý len v jednom úseku. “Materiál, ktorý pochádza z tzv. „smetného kopca“ v Petržalke, bol zabudovaný do telesa diaľnice pred viac ako rokom a bol použitý na približne 500 metrov dlhom úseku č.1 v km 0,8 a km 1,3 diaľnice D4. Recyklovaný materiál bol zakúpený iba od jedného dodávateľa a nebol použitý na žiadnom inom úseku 59 km dlhej D4R7,” tvrdí zhotoviteľ v stanovisku. “Zakúpili sme recyklovaný stavebný materiál od jediného dodávateľa v dobrej viere, že spĺňa všetky zákonné požiadavky,” uvádza Juan José Bregel, generálny riaditeľ D4R7 Construction s.r.o.. Tento kopec podľa našich informácii rozoberá firma ABASK Recykling. V nej figuruje človek z mafiánskych zoznamov Michal Grebeči.

Glob.sk nedávno informoval, že zhotoviteľ zrejme cez subdodávateľov obchádza zákon. Aj pri tejto kauze na nás vyskočila firma ABASK.

Ministerstvo dalo zhotoviteľovi termín 5 dní. Počas tejto doby si mali naštudovať správu a vyjadriť sa k nej. “Ministerstvo nás požiadalo, aby sme do piatich dní odpovedali na správu. Obratom sme ich našim listom  požiadali o predĺženie lehoty, pretože správa laboratória ministerstva dopravy je rozsiahla – 180 strán – a potrebujeme viac času na to, aby sme ju podrobne preštudovali. Okrem toho v súčasnosti hodnotíme výsledky skúšok, ktoré sme si objednali v laboratóriu,” argumentuje zhotoviteľ. Zdôrazňujú tiež, že nájdené nevhodné materiály nie sú bezprostredne nebezpečné pre zdravie ľudí.

Smetný kopec v Petržalke.  Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

V stanovisku pritom neuvádzajú, či poškodený materiál odpracú. Údajne o tom budú hovoriť v najbližších dňoch s ministerstvom.

Použitie nevhodných materiálov by mal podľa ministra odhaliť nezávislý dozor. Podľa informácii Glob.sk však nezávislý dozor len kontroluje, či zhotoviteľ disponuje certifikátom na metriál, ktorý chcú použiť. Samotnú vhodnosť materiálu už nepreverujú.

Ministerstvo životného prostredia považuje použitie takýchto materiálov na výstavbu dialnice za neprípustné. Ministerstvo životného prostredia považuje takéto použitie azbestu za absolútne neprijateľné a v rozpore s platnou legislatívou,” napísal pre Glob.sk hovorca rezortu Tomáš Ferenčák. Zároveň zopakoval, že rezort je súčinný s políciou a preto nemôžu poskytnúť viac informácií.

Polícia prípad stále vyšetruje. Momentálne podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave prebieha znalecké skúmanie a procesné úkony. “Odbor kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave sa zaoberá aj podozrením z nelegálnej ťažby štrkopieskov. V tejto súvislosti je vedené trestné stíhanie vo veci poškodzovania životného prostredia,” dodala hovorkyňa Lucia Miháliková.

Nezávislý kontrolór zodpovednosť odmieta

Podľa koncesnej zmluvy pri výstavbe funguje aj takzvaný nezávislý dozor. Práve ten podľa ministra dopravy mohol spraviť chybu a ako sa v rozhovore vyjadril, nikdy mu nedôveroval. Glob.sk firmu FCP kontaktoval. “Podľa zmluvy (ktorá je verejným dokumentom) je prvoradou úlohou nezávislého inžiniera počas stavebných prác schvaľovanie stavebných výkresov, podávanie správ verejnému orgánu o postupe prác a riešenie sporov medzi koncesionárom a verejným orgánom, ktorý zastupuje štát,” napísal Mario Marcinek zo spoločnosti Neuropea, ktorá zastupuje inžiniersku spoločnosť FCP na Slovensku. 

Kontrolór vinu odmieta. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

Podľa Marcinka dozor nezodpovedá za samotné zloženie použitej zeminy. “Podľa platnej zmluvy sa úloha FCP nevzťahuje na podrobný denný dohľad na stavenisku, ktorý by znamenal nepretržitú efektívnu kontrolu kvality a dokumentácie na celej stavbe,” tvrdí. “FCP tiež neplní úlohy dohľadu v zmysle slovenského stavebného zákona, tj. za testovanie toxicity materiálov sú zodpovedné iné inštitúcie,” hovorí. 

Azbest môže byť nebezpečný

Minister tvrdí, že materiál nie je priamo ohrozujúci život a zdravie človeka. Napriek tomu môže byť nebezpečný a na Žitnom ostrove rozhodne nemá čo hľadať. Aspoň to tvrdí petržalský poslanec Miroslav Dragun.

Poslanec v októbri minulého roka na tlačovej konferencii pri Umelom kopci v Petržalke upozornil na to, že pri odstraňovaní starej skládky sa spracúva azbest, ktorý uniká do ovzdušia a jeho časti končia pod telesom bratislavského obchvatu. „Bohužiaľ sa potvrdili naše podozrenia a zistenia z minulého roka. Bol by som radšej keby som sa mýlil a žiaden azbest by sa v obchvate nenašiel. Ale keďže sa našiel je úlohou zodpovedných, aby bol odstránení a nahradený materiálom, ktorý na takúto stavbu patrí,“ tvrdí poslanec Dragun.

Podľa neho však treba skontrolovať aj ostatné úseky stavby. Na Vajnoroch je vraj dlhodobo ťažké uvalcovať pôdu, to je podľa poslanca znak nejakej chyby pri výstavbe.

Zatiaľ sme nezaplatili nič

D4 R7 je stavaná pomocou PPP projektu – to v praxi znamená, že štát zaplatí stavbu až vtedy, keď bude hotová a budú po nej jazdiť autá. Rovnako je zazmluvnené, že pokiaľ zhotoviteľ nejakým spôsobom porušil stavebné predpisy, bude musieť na vlastné náklady škodu napraviť. Kontrola ministerstva ukázala, že na výstavbu podložia boli použité igelity, plasty či stavebný odpad.

Nultý obchvat čelí škandálom. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

Výstavbu D4 R7 stále rieši aj polícia. Ešte v marci vykonala v Bratislave a okolí veľkú raziu. Policajné komando nabehlo v skorých ranných hodinách k podnikateľom, ktorí stoja za výstavbou diaľničného obchvatu. Na mušku si vzali aj firmy, ktoré na D4R7 pracujú. Práve tie mali používať na výstavbu obchvatu aj kontaminovaný odpad z rôznych skládok. 

Na výstavbu D4 a R7 mali voziť kontaminovanú zeminu a nelegálny štrkopiesok aj z okolia Mosta pri Bratislave. Glob.sk má k dispozícii video, na ktorom je vidieť ako z pozemku v ich katastri odvážajú zeminu z čiernej skládky na diaľnicu. tento pozemok mala v prenájme firma NDD, za ktorou opäť stojí Michal Grebeči. Video nájdete TU. 

Glob.sk požiadal o stanovisko dozor aj políciu. Článok budeme o ich reakciu aktualizovať. 

Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si EXKLUZÍVNY ROZHOVOR s ministrom dopravy.

 

Galéria
Výstavba D4 R7 sa do 2020 určite ukončiť nestihne. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
Nevhodný základ diaľnice by mohol pri záťaži spôsobiť prepadnutie a poškodenie. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
Na výstavbe diaľnice sa pokračuje. Zdroj: Glob.sk/Zuzana
Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
Na výstavbe diaľnice sa pokračuje. Zdroj: Glob.sk/Zuzana Janíková
Na výstavbe diaľnice sa pokračuje. Zdroj: Glob.sk/Zuzana
Na výstavbe diaľnice sa pokračuje. Zdroj: Glob.sk/Zuzana
Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
Výstavba D4 R7 sa do 2020 určite ukončiť nestihne. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
Výstavba D4 R7 sa do 2020 určite ukončiť nestihne. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
Na stavbu má byť dovážaný kontaminovaný materiál z Umelého kopca v Petržalke. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
Nevhodný základ diaľnice by mohol pri záťaži spôsobiť prepadnutie a poškodenie. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
Zamestnanec vchádza do sídla D4R7. Policajné komando nabehlo do sídla spoločnosti D4R7 Construction, s.r.o. v bratislavskom Novom meste. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
Policajné komando nabehlo do sídla spoločnosti D4R7 Construction, s.r.o. v bratislavskom Novom meste. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
Podľa informácií Glob.sk sa ako podklad pod bratislavský diaľničný obchvat využíva kontaminovaná zemina zo skládok. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
Na snímke konštrukcia výstavby dialničného obchvatu D4R7 medzi úsekom Bratislava časť Slnečnice a Rusovcami . Zdroj: Glob.sk I David Duducz
navigate_before
navigate_next