Domáce Top

Viac pozornosti by si na pôde EP zaslúžili rómske deti

BRATISLAVA – Viac pozornosti Európskeho parlamentu (EP) by si podľa europoslankyne Jany Žitňanskej určite zaslúžilo posilnenie vymáhateľnosti základných práv pre ľudí, ktorí dnes s praktickým uplatnením svojich práv majú veľké problémy.

„Osobitne to podľa mňa platí pre ľudí so zdravotným postihnutím, sociálne vylúčené komunity, rómske deti a ich vzdelávanie,“ uviedla Žitňanská. Európsky parlament sa témou ľudských práv, hlavne v súvislosti s právami žien, zaoberá veľmi často a pomerne intenzívne, konštatovala v rozhovore europoslankyňa.

„Veľmi rada podporím návrhy, ktoré sa venujú oblastiam, kde sú ženy silne znevýhodnené – zaujímam sa o práva žien, na ktorých je páchané násilie, podpore podnikania žien, boju proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov, obchodu so ženami,“ priblížila.

Ako však upozornila, právomoci Európskeho parlamentu nie sú nekonečné. „Preto mám často problém podporiť návrhy, ktoré moc EP presahujú. Ide napríklad o niektoré návrhy poslancov na konkrétne zásahy do učebných osnov,“ povedala s tým, že si je vedomá, že pohnútky nemusia byť zlé, no snaží sa udržať prácu výboru pre práva žien v medziach mandátu, ktorý parlament má. „Myslím si, že pri rôznorodosti, aká v Európe existuje, by sa takéto návrhy mali diskutovať v členských štátoch,“ objasnila Žitňanská.